Stamcellsdagen 2023

Bladinselever uttagna att delta på Stamcellsdagen / UniStem Day 2023

10 elever från Bladins Naturvetenskapliga program har blivit utvalda att delta vid UniStem Day 2023 fredagen den 10 mars 2023. Syftet med dagen är att inspirera den yngre generationens nyfikenhet och intresse för vetenskap. Denna inspirerande och roliga pedagogiska satsning på stamceller och regenerativ medicin kommer att samla 220 gymnasieelever från hela Region Skåne. Det är Lund Stem Cell Center vid Lunds universitet som är värd.

UniStem Day är det största utbildningsinitiativet för stamceller och regenerativ medicin i Europa. UniStem Day för samman universitet och gymnasieelever och är ett tillfälle att främja lärande, upptäckter och debatt inom området stamcellsforskning – som inspirerar morgondagens forskare.

Under dagen kommer forskare från centret att visa upp sin spetsforskning, ge insikter i deras dagliga arbete och förklara mekanismerna bakom vetenskapliga genombrott genom att erbjuda lektioner, gruppdiskussioner, praktiska workshops och laboratoriebesök. Fokus är att främja en mer mogen och medveten vision om vikten av kunskap och innovation för sig själv och för andra.

Eleverna och den medföljande läraren Charlotte Bosson på Bladins gymnasium är naturligtvis glada och taggade inför UniStem Day!

Foto: Lund Stem Cell Center