Elevhälsa

Din hälsa är viktig för att du ska lyckas väl med dina gymnasiestudier. På Bladins gymnasium finns ett elevhälsoteam med kunnig och erfaren personal. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

Läs vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling 21_22