Ansökan till Bladins Gymnasium

Bladins Gymnasium är riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka till oss oavsett vilken hemkommun du har. Ansökan sker via Gymnasieintagningen och på skanegy.se I januari kommer de att skicka ut brev till alla elever i åk 9 med information om hur du ansöker.

Om du har några frågor om ansökningsprocessen, vänligen ta kontakt med Gymnasieintagningen eller kontakta vår studie- och yrkesvägledare, se nedan.

Öppet hus

Vi har haft två öppet hus tillfällen under läsåret 2019/2020. Har du missat dessa kontakta oss gärna för mer information om vår skola eller läs nedan om att skugga en elev. 

Vill du besöka oss innan du bestämmer dig?

Du är mer än välkommen att följa undervisningen under en dag genom att skugga en elev på programmet du är intresserad av. Kontaka vår studie- och yrkesvägledare idag!