Ansökan till Bladins Gymnasium

Bladins Gymnasium är riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka till oss oavsett vilken hemkommun du har. Ansökan sker via Gymnasieintagningen och på skanegy.se I januari kommer de att skicka ut brev till alla elever i åk 9 med information om hur du ansöker.

Om du har några frågor om ansökningsprocessen, vänligen ta kontakt med Gymnasieintagningen eller kontakta vår studie- och yrkesvägledare, se nedan.

Öppet Hus

Vi har planerat två öppet hus tillfällen under läsåret 2020/2021. Vänligen notera att dessa kan komma att förändras i och med eventuella förändringar i restriktioner angående covid -19.

  • Onsdag 11 november, 17-19
  • Onsdag 27 januari, 17-19 

Har du frågor om hur öppet hus kommer att gå till kontakta gärna syv, detaljer nedan. 

Vill du besöka oss innan du bestämmer dig?

Du är mer än välkommen att följa undervisningen under en dag genom att skugga en elev på programmet du är intresserad av. Kontaka vår studie- och yrkesvägledare idag!