Rits Super Global Forum 2022

Bladinselever får stipendium och reser till hållbarhetskonferens i Japan

Den 6 november satte sig Elin Huss, Pelle Verhulst och Alice Lönnborg, elever i årskurs 3 på Bladins gymnasieskola på planet till Japan för att delta på Rits Super Global Forum i Kyoto. Bladins har som en av två gymnasieskolor i Sverige fått ett stipendium och eleverna reser dit tillsammans med rektor Lina Sandgren och Akari Olofsson som är skolans lärare i japanska.Bladins gymnasium har för andra året i rad bjudits in till Rits Super Global Forum i Kyoto, Japan i november 2022. Vid en stor konferens möts elever från hela världen under temat “designing a sustainable future”. I år är det fokus på matförsörjning. Totalt deltar 20 skolor från 14 olika länder och förra året hölls konferensen digitalt.

REFLEKTIONER EFTER KONFERENSEN

 

-I samband med en temadag på vår skola med fokus hållbar utveckling för tre år sedan började vår lärare i japanska, Akari Olofsson, och jag diskutera ytterligare kunskapshöjande insatser kring hållbarhet och de globala målen för våra elever. En möjlighet vi såg var att börja arbeta för att få medverka vid Rits Super Global Forum (RSGF). RSGF är en global konferens med fokus på hållbarhet. Det är mycket glädjande att vi, som en av två skolor i Sverige, blivit inbjudna för andra året i rad, berättar Lina Sandgren, rektor på Bladins gymnasium.Elever fick ansöka om att representera skolan i Kyoto Samtliga elever i årskurs 3 som ville representera skolan på plats vid konferensen i Kyoto fick skicka in en ansökan och valet föll alltså på tre elever med stort engagemang för hållbarhets- och miljöfrågor. Elin läser dessutom japanska som moderna språk.Eleverna ser fram emot att få ta del av andra elevers kunskaper och erfarenheter, men också att göra sina röster hörda internationellt. De tycker också det ska bli spännande att få uppleva andra kulturers traditioner. De har spelat in en film som ska presentera Bladins för övriga deltagare. Filmen kan du se här. Ökad medvetenhet och ansvar för vår värld Målet med konferensen är att öka medvetenhet och ansvar för vår värld och bidra till ett fredligt samhälle – båda oerhört viktiga frågor för Bladins vars vision är att var och en av våra elever ska utvecklas till nyfikna, kunniga och omtänksamma unga människor som är väl förberedda att förverkliga sina drömmar i en global värld av mångfald. Det är både en ära och en fantastisk möjlighet för Bladins gymnasium och våra elever att delta vid RSGF. Det som är så viktigt och bra med konferensen är hur den förenar elever från olika länder, men också vetenskapliga discipliner för att tillsammans lösa den globala utmaningen med matförsörjning. – Våra elever som åker representerar såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga programmet vilket är en styrka eftersom de kan bidra med kunskaper och tankar på olika sätt kring matförsörjning i kombination med miljö, ekonomi, fattigdom, hälsa och välmående. Bladins har alltid haft nära samarbete med universitet och högskola, och olika organisationer och detta blir ytterligare ett sätt för oss att fördjupa arbetet för att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt och verkligen göra skillnad, berättar Lina Sandgren. Kulturellt utbyte på plats Som ett led i att utbyta kulturella erfarenheter kommer rektor Lina Sandgren att föreläsa om den nordiska välfärdsmodellen, och det svenska skolsystemet. – Våra elever som deltog i fjol berättade att de ofta fick inleda med att berätta just mer om detta under diskussionerna på konferensen då denna grundförutsättning skiljer sig mycket från andra länder och därför tyckte vi detta var ett viktigt inslag att bidra med, förklarar Lina.Konferensen i Kyoto inträffar samtidigt som Malmöregionens alla blivande gymnasieelever bjuds in på gymnasiemässa i Malmö och tanken är att livesända från Japan i Bladins monter under lördagen 12 november. Väl tillbaka i skolan kommer de tre eleverna att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter för potentiella elever vid Bladins Öppet hus, men även för sina skolkamrater. Det kommer också att vara uppföljande digitala workshops med alla deltagarna vid RSGF under våren. Så tyckte våra deltagande elever efter konferensen 2021 Vad var roligast under veckan? “Det roligaste var att få prata om globala frågor ur olika perspektiv, att influeras av andra skolelevers erfarenheter och få göra sin röst hörs i ett så varmt, välkomnande, utmanande och inspirerande event”! / Elsa “Det roligaste under veckan var att få uppleva andra kulturers oväntade traditioner”. / Noah Vad tar du med dig från konferensen? “I framtiden kommer jag absolut ha användning av att ha diskuterat lösningar, utmanats att tänka kritiskt och försöka se specifika problem ur större, generella perspektiv som går att applicera på många frågor som är aktuella idag”. / Elsa “Det främsta jag tar med mig från konferensen är att det alltid går att hitta både humor och förståelse i våra skillnader som människor”. / Noah Fakta om Rits Super Global Forum Rits Super Global Forum syftar till att deltagarna ska öka sin medvetenhet kring globala frågor genom kunskapsutbyte. “There are two main objectives for our SGH Projects. One of them is to raise awareness of global issues which young people must grapple with and find solutions for in today’s society. The other is, to establish partnerships, friendships, and above all, to build leadership skills through discussions, workshops and research”.HistorikÅr 2014 valdes Ritsumeikan Junior and Senior High School i Kyoto, Japan, ut som Super Global High school (SGH) av det japanska ministeriet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknik. Bidraget från staten, som varade i fem år, gav Ritsumeikan Junior and Senior High School möjligheten att skapa och utveckla ett globalt program med hållbarhetstema för elever. Efter att projektperioden avslutats valde Ritsumeikan Junior and Senior High School att fortsätta driva och utveckla programmet med egna resurser.