Välkommen till oss på Bladins!

Att välja vilket gymnasieprogram och vilken gymnasieskola man ska tillbringa de kommande tre åren av sitt liv på är stort och viktigt för våra ungdomar. Som vårdnadshavare vill du säkert stötta och hjälpa till i gymnasievalet och att hitta rätt bland alla skolor och program som erbjuds. Vi vill gärna göra det lite lättare för er att få en bild av vad vi på Bladins gymnasium kan erbjuda.

Bladins Gymnasium är riksrekryterande, vilket innebär att ditt barn kan söka till oss oavsett vilken hemkommun ni har. Ansökan sker via Gymnasieintagningen och på skanegy.se

I januari 2023 kommer alla elever i åk 9 att få ett brev med information om hur det går till när man ansöker till gymnasiet.

Om du har några frågor om själva ansökningsprocessen, vänligen ta kontakt med Gymnasieintagningen eller kontakta vår studie- och yrkesvägledare, se nedan.

 

Våra program
Detta är de tre program vi erbjuder på Bladins:

Naturvetenskapliga programmet – Forskning

Samhällsvetenskapliga programmet -Internationella relationer

Samhällsvetenskapliga programmet – Beteende

Läs mer om våra program här!

Träffa oss
Vi finns naturligtvis på plats under Gymnasiemässan inför gymnasievalet 2023/2024 den 10-12 november då du och din ungdom kan besöka oss och träffa både elever, lärare och vår SYV som alla gärna svarar på alla era funderingar.

Öppet hus
En gång på höstterminen och två gånger på vårterminen bjuder vi in till Öppet Hus på Bladins gymnasium.

Datum Bladins Öppet Hus 2022/2023
16 november, 2022 kl 17.30-19.30
25 januari, 2023, kl 17.30-19.30
26 april, 2023, kl 17.30-19.30

Anmälan till Öppet hus
Här kan ni anmäla er till något av våra tre Öppet hus, ett i höst och två på vårterminen.

Boka personligt samtal med SYV
Är ni nyfikna på Bladins, innehållet i programmen, vill diskutera ditt barns framtid eller har du som vårdnadshavare frågor angående hur du bäst stöttar din ungdom i gymnasievalet? Boka då gärna in ett personligt digitalt möte med Susanne Frank, Studie- och Yrkesvägledare på Bladins Gymnasium, kontaktuppgifter finns nedan.

Vill din ungdom skugga en dag på Bladins?
Möjligheten finns för elever att skugga en dag på Bladins för att riktigt känna på hur atmosfären och studiemiljön är hos oss. Kontakta vår studie- & yrkesvägledare Susanne Frank, susanne.frank@bladins.se om din ungdom är intresserad av att skugga så hittar vi en dag när det passar.