Studieresa till CERN, världens största partikelfysiklaboratorium.

I september åker åtta fysikintresserade elever tillsammans med lärare från Bladins gymnasium till CERN. Eleverna har tilldelats stipendium från skolan för att få åka på denna spännande studieresa! CERN är en forskningsanläggning som ligger strax utanför Genève i Schweiz och betraktas som det ledande laboratoriet i världen för högenergifysik. Det är dessutom världens största laboratorium för forskning inom partikelfysik. I anläggningen studerar man materiens minsta beståndsdelar för att bland annat försöka förstå hur universum bildades och vilka fundamentala krafter som styr vår värld.