Programmet har en tydlig internationell profil. Flera elever väljer att åka iväg som utbytesstudenter för att få värdefulla internationella erfarenheter. Vi tar också varje år emot utbytesstudenter till skolan. På det samhällsvetenskapliga programmet får du lära dig att analysera olika samhällsfrågor ur olika perspektiv för att förstå staters agerande och människors livsvillkor. För att koppla samman teori och praktik får du deltaga i rollspel och workshops, såsom FN-rollspel. Du får också göra studiebesök hos internationella organisationer och ambassader, möta gästföreläsare samt åka på studieresor. Många aktiviteter sker i samarbete med våra kontakter på olika organisationer, myndigheter, högskolor och universitet.

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i moderna språk erbjuder vi steg 5 i tyska, franska och spanska samt japanska och danska som nybörjarspråk. Våra språklärare undervisar i sitt modersmål och lägger därför stor vikt vid att du förutom de språkliga kunskaperna också får lära dig en hel del om kultur och samhällsliv i målspråksländerna.
 

 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet med profil internationella relationer passar dig som har ett stort intresse för samhällsfrågor och politik, och är nyfiken på din omvärld. Programmet förbereder dig väl inför högskolestudier och passar dig som drömmer att arbeta som diplomat, polis, statsvetare eller jurist.