I denna allmänbildande och breda inriktning lär du dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

På programmet lär du dig om hur vårt samhälle är format och varför det fungerar som det gör. Du får förståelse för hur exempelvis politiska och ekonomiska förhållanden påverkar vårt samhälle i Sverige och andra delar av världen. För att skapa variation i undervisningen och för att ge våra elever möjlighet att koppla teori till praktik, använder vi oss bland annat av rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning, studiebesök och gästföreläsare. Bland annat har de deltagit i FN-rollspel och i studieresor till EU-parlamentet i Bryssel. Programmet förbereder dig för högskolestudier inom många olika områden, exempelvis statsvetenskap, internationella relationer eller juridik. 

 

 

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i moderna språk erbjuder vi steg 5 i tyska, franska och spanska samt japanska och danska som nybörjarspråk. Våra språklärare undervisar i sitt modersmål och lägger därför stor vikt vid att du förutom de språkliga kunskaperna också får lära dig en hel del om kultur och samhällsliv i målspråksländerna.