Bladins gymnasium erbjuder, som enda gymnasieskola i Malmö, elever i årskurs 2 möjligheten att åka på utbytestermin till Svenska Skolan i London (SSL).

SSL bedriver undervisning enligt svensk läroplan och kursplaner för respektive ämne med behöriga lärare. Detta innebär att betyg från SSL är helt likvärdiga betyg från andra svenska skolor, och man kan studera i takt med sina klasskamrater i Sverige. – Elever från alla våra program får möjlighet att söka till utbytesterminen och Bladins utser, tillsammans med SSL, de elever som får åka, säger Lina Sandgren (rektor på Bladins gymnasium). Vi ser detta som en unik möjlighet för våra elever att få åka på utbyte och få erfarenheter från en annan kultur, men samtidigt studera enligt svensk läroplan och behålla sin plats i nuvarande klass.

Väl i London, får eleverna bo inackorderade i värdfamiljer som väljs ut av SSL. Skolavgift och läromedel betalas av Bladins. Inackordering betalas av eleven. För information om ev. inackorderingsbidrag för utlandsstudier kontaktar du din egen hemkommun.