Bladins gymnasium har ca 200 elever och är vackert belägen i en herrgård från 1700-talet i Rönneholmsparken mitt i Malmö. Du studerar här i en lugn och harmonisk miljö samtidigt som du har tillgång till modernt utrustade undervisningslokaler. Skolan drivs utan vinstsyfte av stiftelsen Bladins skola.

Vi lägger stort fokus på att du som elev ska vara väl förberedd för såväl högskole- och universitetsstudier som för arbetslivet efter din gymnasieexamen. Vårt mål är att du ska få många möjligheter att koppla teori till praktik för att skapa förståelse för ämnet och lust att lära mer. Laborationer i halvklass, studiebesök, inbjudna föreläsare, seminarier och rollspel är exempel på detta. Vi brukar också genomföra flera studieresor, bland annat till Berlin, Nice och Cern/Genève.

För att lyckas i en globaliserad värld är det viktigt att kunna uttrycka sig på flera språk och att ha kunskap om och förståelse för andra kulturer. Vi erbjuder därför kurser i de moderna språken franska, spanska och tyska upp till och med steg 5. Du har även möjlighet att läsa danska och japanska. 

Eftersom vi är en liten skola med relativt små studiegrupper känner sig våra elever sedda och relationen mellan lärare och elever är mycket god. Under läsåret organiserar vi olika aktiviteter då du får möjlighet att lära känna dina nya klasskamrater men också övriga elever på skolan. Som elev på Bladins gymnasium har du stora möjligheter att vara delaktig och påverka både undervisningen och din skolmiljö, till exempel genom att engagera dig i trivselgruppen eller elevkåren.

Studieresultaten är goda och de flesta av våra elever väljer att studera vidare antingen på universitet eller högskola här i Sverige eller utomlands efter sin gymnasieexamen. Vi på Bladins förenas av gemensamma mål och ansträngningar och vi arbetar alltid för att varje elev ska nå bästa möjliga resultat utifrån sina förutsättningar.