Utvecklingsprojekt och samarbeten

Vi på Bladins Gymnasium är stolta över vårt aktiva utvecklingsarbete, att inte enbart arbeta med dagens utmaningar utan även att ha blicken lite längre fram, att hela tiden arbeta för att bli bättre. Som en del av skolans pågående systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete medverkar vi i utvecklingsprojekt och externa samarbeten med mål att vidareutveckla den svenska gymnasieskolan.

Pilotskola för Gleerups, digitala läromedel

Bladins gymnasium är pilotskola för digitala läromedel för Gleerups sedan läsåret 17/18. Det innebär att vi våra elever i de flesta kurser har sitt läromedel i sin chromebook och att vi som skola har möjlighet att ge feedback till förlaget och delta i utvecklingen av våra läromedel. Några av fördelarna med digitala läromedel är: inga tunga böcker att bära, uppdaterade och aktuella läromedel, länkar till olika medier, tillgång till förklaringar av olika begrepp ett klick bort och möjlighet att lyssna på texterna med mera. Läs gärna Axel Hambraeus blogg om digitala läromedel!

Skolambassadör för EU

Bladins gymnasium har från och med våren 2019 en skolambassadör för EU. Lucas Rosén, lärare i samhällskunskap och religion och förstelärare, har tillsammans med rektor blivit antagen till en utbildning för skolambassadörer för EU som genomförs av UHR tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Målgruppen är lärare och skolledare. Syftet är att skolor ska uppmärksamma EU-frågor och ge ambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor att arbeta med dessa frågor i undervisningen. Mer information finns här.  

#deutschdittval

Bladins gymnasium har tillsammans med Bladins grundskola beviljats 32500:- från Tysk-Svenska Handelskammaren att använda till olika aktiviteter för att främja intresset för det tyska språket i Sverige. Detta görs bland annat genom att uppmärksamma den europeiska språkdagen och genom ett elevutbyte med en skola i Bad Gandersheim i närheten av Hannover. Följ gärna oss och andra som fått del av bidraget i sociala medier (facebook och instagram) under #deutschdittval

Skolenkäten HT 2018

Eleverna i årskurs 2 genomförde under hösten 2018 Skolinspektionens rikstäckande enkät Skolenkäten. Inom nästan samtliga områden ligger Bladins gymnasium över rikssnittet, ibland mycket över. Vi vill särskilt lyfta fram att våra elever upplever studiemiljön som mycket trygg, de känner sig delaktiga i skolarbetet. De upplever också att de får utmaningar i skolarbetet och får träna sig i argumentation och kritiskt tänkande. Läs hela rapporten här.

Under innevarande läsår har skolan ett särskilt fokus på stimulans och undervisningssituationer som stimulerar eleverna att lära mer, till exempel genom att ge dem möjlighet att koppla teoretiska kunskaper till olika praktiska moment. Resultaten från skolenkäten hjälper oss i vårt systematiska kvalitetsarbete då vi genom analys av den och annan data, kan identifiera utvecklingsbehoven inför nästa läsår och sätta nya mål.

På Bladins Gymnasium strävar vi ständigt efter att utvecklas och att våra elever ska nå så långt som möjligt!