På samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteendevetenskap lär du dig om det mänskliga psyket och människors samspel. Du får kunskaper inom psykologi och sociologi som hjälper dig att tolka, förklara och förstå människors beteende.

Inom programmet får du lära dig om ledarskap och grupputveckling, och arbeta med att förstå människors utveckling på såväl individ- som gruppnivå. Du får förståelse för maktaspekter, genus, kommunikation och hur individers agerande kan förstås utifrån olika perspektiv. För att koppla teori till praktik får du arbeta undersökande, testa på ledarskap i grupparbeten och analysera både ditt eget och dina klasskamraters beteenden. Du får också möta personer från arbetsliv och universitet som på olika sätt arbetar med människors utveckling. Programmet förbereder dig för högskolestudier inom många olika områden, exempelvis beteendevetenskap.

 

 

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i moderna språk erbjuder vi steg 5 i tyska, franska och spanska samt japanska och danska som nybörjarspråk. Våra språklärare undervisar i sitt modersmål och lägger därför stor vikt vid att du förutom de språkliga kunskaperna också får lära dig en hel del om kultur och samhällsliv i målspråksländerna.

Poängplan