Inom programmet får du lära dig om ledarskap och grupputveckling och arbeta med att förstå människors utveckling på såväl individ- som gruppnivå. Du får också möjlighet att fördjupa dig inom kriminologi inom ramen för kurserna i psykologi. Undervisningen ger dig förståelse för maktaspekter, genus, kommunikation och hur individers agerande kan förstås utifrån olika perspektiv. För att koppla teori till praktik får du arbeta undersökande, testa på ledarskap i grupparbeten och analysera både ditt eget och dina klasskamraters beteenden. Du får möta gästföreläsare från området såsom kriminologer och psykologer, samt göra spännande studiebesök. Vi samarbetar också med flera organisationer som på olika sätt arbetar med människors utveckling, samt har aktiva samarbeten med universitet och högskolor.

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i moderna språk erbjuder vi steg 5 i tyska, franska och spanska samt japanska och danska som nybörjarspråk. Våra språklärare undervisar i sitt modersmål och lägger därför stor vikt vid att du förutom de språkliga kunskaperna också får lära dig en hel del om kultur och samhällsliv i målspråksländerna.

 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning på beteendevetenskap passar dig som har ett stort intresse för hur människors omvärld, uppväxt och kultur formar deras identitet och agerande. Programmet förbereder dig väl inför högskolestudier och passar dig som drömmer att arbeta som psykolog, kriminolog, polis, kommunikatör eller kurator.

Poängplan

Programblad_sam_bet 2024