Inom programmet får du möjlighet till ett forskande arbetssätt genom laborationer och exkursioner. Matematiken löper som en röd tråd genom programmets alla tre år och används som ett hjälpmedel även inom andra ämnesområden. Utbildningen är hela tiden utformad för att stimulera din nyfikenhet, kreativitet och analysförmåga.

Vi arbetar hårt för att koppla ihop teori och praktik och vid studiebesök på universitet, forskningscentrum och organisationer får du möta verksamma forskare och experter som delar med sig av sin kunskap. Vi har ett brett nätverk och goda samarbeten utanför skolan vilket gör att du som elev på naturvetenskapliga programmet hos oss verkligen får möjlighet att fördjupa dina kunskaper och får en guldkant på utbildningen. Under många år har våra elever fått chansen att åka till världens största partikelfysiklaboratorium i Cern/Gèneve. Elever från Bladins Gymnasium har också fått möjlighe att tävla i kemiolympiaden, Matte-SM, samt deltaga i matematik- och fysikläger anordnade av Lunds tekniska högskola. Vidare har elever kvalificerat sig till Karolinska institutets sommarforskningsskola.

 

 

Naturvetenskapsprogrammet med profil forskning passar dig som har ett stort intresse för naturvetenskap och matematik. Programmet förbereder dig väl inför högskolestudier och passar dig som drömmer att arbeta som läkare, tandläkare, forskare, ingenjör eller arkitekt.