fbpx

Är du intresserad av matematik och naturvetenskapliga ämnen? Drömmer du om att forska eller studera till läkare, ingenjör, arkitekt, veterinär eller spelutvecklare? Naturvetenskapsprogrammet ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik och ger dig behörighet att söka de allra flesta universitets- och högskoleutbildningar.

Vid NA-programmet på Bladins gymnasium får du utveckla ett forskande arbetssätt där laborationer, exkursioner och undersökande arbetsmetoder är centrala. De naturvetenskapliga modellerna du möter beskrivs ofta med matematikens hjälp. Utbildningen är utformad för att stimulera din kreativitet, nyfikenhet och ditt analytiska tänkande. Genom studiebesök på universitet, högskola och olika myndigheter och organisationer får du möta verksamma forskare och experter som delar med sig av sin kunskap.

Du har stor möjlighet att själv utforma delar av din utbildning genom att på egen hand välja fördjupningskurser i årskurs 2 och 3. Ditt intresse och dina framtidsplaner styr vilka dessa kurser är. Du kan till exempel välja fördjupningskurser inom naturvetenskap eller språk. Vårt mål är att utbildningen ska stimulera dig till kreativitet, nyfikenhet och analytiskt tänkande.

Sedan flera år deltar våra elever i en mycket uppskattad studieresa till Genève/Cern med besök på världens största partikelfysiklaboratorium och på WHOs och internationella Röda korsets huvudkontor. Varje år deltar också elever från Bladins gymnasium i Unga Forskares utställning i Malmö och vi har ofta haft någon eller par elever som går vidare till riksfinalen i Stockholm. Som elev på Bladins har du också möjlighet att delta i matematik- och fysikläger som anordnas av Lunds tekniska högskola. Våra elever har också gjort bra ifrån sig på Matte-SM, samt kvalificerat sig till Karolinska institutets sommarforskarskola.

Poängplan 2020/2021

  Antal poäng ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3
Gymnasiegemensamma ämnen 1150p        
Engelska 5 100p    
Engelska 6  100p    
Historia 1b 100p    
Idrott och hälsa 100p  
Matematik 1c 100p    
Matematik 2c 100p    
Matematik 3c 100p    
Religionskunskap 1 50p    
Samhällskunskap 1b 100p    
Svenska 1/Svenska som andraspråk  100p    
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100p    
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100p    

 

       
Programgemensamma ämnen 450p        
Biologi 1  100p    
Fysik 1 150p  
Kemi 1 100p    
Moderna språk (Ty,Sp,Fr,Da,Jap) 100p    

 

       
Inriktning Naturvetenskap 400p        
Biologi 2 100p    
Fysik 2 100p    
Kemi 2 100p    
Matematik 4 100p    
         
Programfördjupning 200p*        
Bioteknik 100p    
Matematik 5 100p    
Engelska 7 100p    
Naturvet. specialisering: Medicinsk biologi 100p    
Naturvet. specialisering: Forskning och utveckling 100p    
         
Individuellt val, totalt 200p*        
Estetiskt val: Bild och form 100p  
Bioteknik 100p    
Engelska 7 100p    
Idrott och hälsa 2 100p    
Moderna språk (Ty,Sp,Fr,Da,Jap)
Steg 5 resp. steg 2
100p    
Matematik 5 100p    
         
Gymnasiearbete 100p        
Gymnasiearbete NA 100p    
         
TOTALT 2500p      

*Kursinnehållet kan komma att ändras