Inom programmet får du möjlighet till ett forskande arbetssätt genom laborationer och exkursioner. Matematiken löper som en röd tråd genom programmets alla tre år och används som ett hjälpmedel även inom andra ämnesområden.På det naturvetenskapliga programmet är utbildningen hela tiden utformad för att stimulera din nyfikenhet, kreativitet och analysförmåga.

Vi arbetar hårt för att koppla ihop teori och praktik för att fördjupa elevernas kunskaper. Vid studiebesök på universitet, forskningscentrum och organisationer får du möta verksamma forskare och experter som delar med sig av sin kunskap. Vi har ett brett nätverk och goda samarbeten utanför skolan vilket gör att du som elev på naturvetenskapliga programmet verkligen får möjlighet att fördjupa dina kunskaper och få en guldkant på utbildningen. Elever från Bladins Gymnasium har fått möjlighet att tävla i kemiolympiaden, Matte-SM och Unga forskare. Vidare brukar elever få chans att delta i matematik- och fysikläger anordnade av Lunds tekniska högskola och Karolinska institutets sommarforskningsskola. Under dina tre år på programmet får du också möjlighet att göra spännande studiebesök såväl inom Sverige som internationellt.

Naturvetenskapsprogrammet med profil forskning passar dig som har ett stort intresse för naturvetenskap och matematik. Programmet förbereder dig väl inför högskolestudier och passar dig som drömmer att arbeta som läkare, tandläkare, forskare, ingenjör eller arkitekt.