Vid NA-programmet på Bladins gymnasium får du utveckla ett forskande arbetssätt där laborationer, exkursioner och undersökande arbetsmetoder är centrala. De naturvetenskapliga modellerna du möter beskrivs ofta med matematikens hjälp. Utbildningen är utformad för att stimulera din kreativitet, nyfikenhet och ditt analytiska tänkande. Genom studiebesök på universitet, högskola och olika myndigheter och organisationer får du möta verksamma forskare och experter som delar med sig av sin kunskap.

Du har stor möjlighet att själv utforma delar av din utbildning genom att på egen hand välja fördjupningskurser i årskurs 2 och 3. Ditt intresse och dina framtidsplaner styr vilka dessa kurser är. Du kan till exempel välja fördjupningskurser inom naturvetenskap eller språk. Vårt mål är att utbildningen ska stimulera dig till kreativitet, nyfikenhet och analytiskt tänkande.

 

 

Sedan flera år deltar våra elever i en mycket uppskattad studieresa till Genève/Cern med besök på världens största partikelfysiklaboratorium och på WHOs och internationella Röda korsets huvudkontor. Varje år deltar också elever från Bladins gymnasium i Unga Forskares utställning i Malmö och vi har ofta haft någon eller par elever som går vidare till riksfinalen i Stockholm. Som elev på Bladins har du också möjlighet att delta i matematik- och fysikläger som anordnas av Lunds tekniska högskola. Våra elever har också gjort bra ifrån sig på Matte-SM, samt kvalificerat sig till Karolinska institutets sommarforskarskola.