Upprop den 18 augusti

Åk 1 – Kl 10. 00
Åk 2 – Kl. 11.00
Åk 3 – Kl. 12.00