Om vår Montessoriförskola

Bladins Förskola är belägen i ett grönområde och är granne med Pildammsparken. Förskolan flyttade in i sina nybyggda fina ljusa lokaler sommaren 2014. Huset är omgivet av en fin gård och ligger nära Malmös parker. Våra enheter arbetar enligt Lpfö 18 och följer bestämmelser i skollagen. 

Vi har engagerade pedagoger, barnskötare, Montessorilärare och förskollärare som varje dag arbetar för att göra dagarna meningsfulla för alla våra barn. 

Pedagogerna är inte knutna till någon specifik barngrupp utan vi resursfördelar för att möta alla barns individuella behov. Våra enheter samarbetar under hela året ute på gården, vid öppningar och stängningar, vid jul och sommarlov för att stötta upp och bevara tryggheten för våra barn i förskolan. 

Pedagoger deltar i kompetensutveckling kontinuerligt och fördjupar sig i aktuell forskning, läroplaner och det kollegiala lärandet för att möta och utveckla barns och verksamhetens olika behov och intressen. 

Avgiftsnivåer för maxtaxa
Barnomsorgstaxan är den samma som Malmö kommun, där maxtaxan räknas ut enligt hushållets
sammanlagda bruttoinkomst per månad.

Antagning
Förskolan följer följande riktlinjer vid antagning:

  • Syskonförtur
  • Anmälningsdatum

Öppettider
Vi har öppet på våra förskolor enligt gällande ramtider.

Förskolans nuvarande öppettider är kl: 07:15-17:30 helgfria vardagar.