Bladins gymnasium har tecknat en avsiktsförklaring med Varvsstaden AB och planerar för en flytt till nya lokaler i Malmös mest spännande nya stadsdel. Lokalerna i den K-märkta Kockumsbyggnaden Maskin – och monteringshallen, kommer att delas med Lunds Universitet som har intentionen att skapa ett nytt konstnärligt campus för Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Konsthögskolan. Flytten till den nyrenoverade Kockumsbyggnaden beräknas ske inför höstterminen 2027.

Varvsstaden är en ny stadsdel under utveckling, mitt i centrala Malmö. Här kommer ca 4000 arbetsplatser och 2500 bostäder varvas med torg, rekreationsområden och parker. Varvsstaden är en hållbar stadsdel där stora mängder material som nu demonteras, återbrukas och får nytt liv i nya projekt på området så att arvet efter varvet blir tydligt i den nya stadsdelen.

– Flytten till Varvsstaden blir en fantastisk möjlighet för Bladins gymnasium att fortsätta vara en högkvalitativ gymnasieskola i framkant i Malmös mest spännande stadsdel. Här finns en enorm potential där man sätter hållbarhet och nytänk i fokus, vilket rimmar väl med Bladins egna värderingar. Området präglas av förändringskraft, framtidstro och mångfald, vilket är centralt i den utbildning vi ger våra elever, säger Lina Sandgren, rektor Bladins gymnasium.

– Bladins är en av Sveriges äldsta friskolor som snart firar 150 år. Vi ser flytten till Varvsstaden som en spännande och unik möjlighet att utveckla vår gymnasieskola ytterligare. Det är särskilt kul att återvända till Kockums område eftersom vår internationella skola föddes här, säger Jürgen Müller, ordförande för stiftelsen Bladins skolas styrelse.

Avsiktsförklaringen innebär att Bladins och Varvsstaden AB tillsammans kan gå vidare och utreda hur de nya utbildningslokalerna skulle kunna utformas.
– I och med avsiktsförklaringen kan vi nu ta nästa steg i processen och jag ser fram emot att få arbeta vidare i projektet tillsammans med Lina och utveckla Bladins gymnasieskola för framtiden, säger Magnus Wahlberg, skoldirektör Stiftelsen Bladins Skola.

Läs mer här