Ambassadörskola för EU

Från och med läsåret 2020/2021 deltar Bladins Gymnasium i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram med målet att bli en certifierad Ambassadörskola för EU. Läs mer om vår resa här och i våra sociala medier.

Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram (EPAS) riktar sig till lärare och elever på högstadium och gymnasium i Sverige. Syftet med EPAS är att öka kunskapen om europeisk parlamentarisk demokrati, Europaparlamentet och EU. Det finns idag EPAS skolor i alla EU:s 27 medlemsländer, totalt cirka 1500 skolor.

På Bladins genomförs programmet av två lärare (seniorambassadörer) som tillsammans med elever (juniorambassadörer) arbetar för att öka kunskapen om EU på skolan under läsåret. Vi arrangerar bland annat aktiviteter i samband med Europadagen den 9 maj, gör övningar och rollspel om demokratiska processer och utvecklar vårt nätverk med andra skolor som är med i programmet. 

Att bli en certifierad ambassadörskola för EU befäster Bladins Gymnasiums internationella prägel och ökar kompetensen om EU på skolan, båda bland lärare och elever. 

Följ våra juniorambassadörers arbete på våra sociala medier:

För mer info om hur EU fungerar och hur det påverkar oss EU-medborgare läs här:

Här kan ni läsa mer om läsa om programmet Ambassadörskola för EU:

Frågestund med EU-minister Hans Dahlgren

Den 30 mars frågade elever vid Bladins gymnasium i Malmö ut EU-minister Hans Dahlgren i en frågestund under ett digitalt besök.

Läs mer och se videon