Engagemang

Vi välkomnar ditt engagemang i vår stiftelse!

Det finns flera sätt att engagera sig i Bladins;
Som vårdnadshavare kan du engagera dig i vår föräldraförening eller genom Bladins Vänner.
Dessutom har vi ett Advisory Board för vår internationella skola.