Förändrade förhållningsregler för barn som bor tillsammans med någon med konstaterad covid -19

2020-12-01

Uppdatering till alla vårdnadshavare på Bladins för- och grundkolor, inklusive BISM. 

Idag (201201) informerade Folkhälsomyndigheten om nya förhållningsregler gällande barn i för- och grundskoleålder med anledning av covid -19. 

De nya rekommendationerna innebär att barn som bor i ett hushåll med en person med  konstaterad covid -19 bör följa samma förhållningsregler som övriga i hushållet. Detta betyder att barn i för- och grundskola ska stanna hemma från för- och grundskola samt fritidshemmet från datumet då hushållsmedlemmen testats positivt och sju dagar framåt. Vidare bör vårdnadshavare vara extra uppmärksamma på om barnet visar symtom, samt minimera barnets kontakter utanför skolan, i ytterligare 7 dagar. Se fullständiga riktlinjer här

Det är viktigt att du som vårdnadshavare följer förskolans/skolans ordinarie frånvaroanmälningsrutin även i dessa fall. 

I mån av möjlighet erbjuds viss distansundervisning eller hemuppgifter på Bladins Grundskola och BISM. Samma rutin som vid frånvaro pga mild symtom gäller för att delta. 

Om du har frågor rörande de nya riktlinjerna, vänligen kontakta din skola, rektor eller info@bladins.se. Du hittar också all information angående Bladins hantering av covid -19 på vår hemsida


Tillbaka / Back