Om Bladins

Bladins skola är en fristående skola i Malmö. Bladins drivs som en icke vinstdrivande stiftelse, vilket betyder att eventuellt överskott återinvesteras i kärnverksamheten - i utbildningen vi erbjuder våra drygt 1600 barn och elever.

Det sägs att den inom skolan berömda “Bladinsandan” uppstod under de nästan 30 åren då Rosmarie Eriksson var rektor 1957- 1985. Vad den innebar då är svårt att sia i, men idag har den beskrivits av en av våra gymnasieelever som att “alla elever gemensamt jobbar för att ha en trygg miljö”. Trygghet, att varje barn och elev får sina behov tillgodosedda och att vi alla gemensamt skapar en god arbets- och studiemiljö är grunden för all verksamhet inom Bladins.