Våra skolor

Bladins Skola är unika i det breda utbudet av utbildningar och skolformer vi erbjuder familjer i Malmö och Öresundsområdet. Bladins skola driver fyra stycken skolor och vi utbildar barn och ungdomar från det att de börjar förskolan tills de är redo att ge sig ut i arbetslivet eller studera vidare på universitet.

Läs mer om respektive skola under deras egen hemsida.