Visselblåsartjänst

Vi strävar efter att upprätthålla transparens och en hög etik. Vår Visselblåsartjänst är en kanal för att slå larm om oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå. Den visar vår vilja att vara en aktör som tar ansvar mot oetiskt beteende. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB

Rapporteringskanal för anonym rapportering och fortsatt dialog: https://report.whistleb.com/bladins

Du kan även kontakta Kristina Blank, skoldirektör, eller Lina Sandgren, skolchef.