fbpx

Med anledning av coronaviruset
(covid -19)

Stiftelsen Bladins Skola följer noggrant ansvariga myndigheters rekommendationer och agerar snabbt utefter ny information. 

Följande riktlinjer gäller samtliga förskolebarn, elever samt medarbetare på alla verksamheter: 

  • Om man har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga förkylnings- och influensasymtom ska man stanna hemma och sjukanmäla sig/sitt barn. Uppstår symtom under skol- eller arbetsdagen ska man gå hem omgående. Medarbetare ska kontakta sin närmsta chef. 
  • Man ska stanna hemma tills man har varit helt symtomfri i 48h, alternativt i minst 7 dagar (se förtydligande under Frågor och Svar

Bladins förskolor, grundskola och BISM (exklusive DP)

Stiftelsen förskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Bladins Grundskola och BISM bedriver ordinarie undervisning i låg- och mellanstadiet (F-åk 6 /PYP 1-6). Elever i högstadiet (åk 7-9 / MYP 1-4) undervisas på distans till och med den 29 januari 2021. Från och med den förste februari kommer elever i åk 7-9 och MYP 1-4 gradvis att återgå till närundervisning. Vänligen notera att detta kan komma att ändras beroende på det lokala smittläget och nya rekommendationer. 

 

Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme 

I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 2021-01-20) och Smittskydd Skåne (2021-01-22) ska Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme bedriva fjärr- eller distansundervisning i kombination med närundervisning till och med den 1 april 2021. I nuläget innebär detta att: 

  • alla elever på Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme fortsätter med distansundervisning till och med den 29 januari. 
  • från och med den 1 februari kommer skolorna att gå över till en kombination av distans- eller fjärrundervisning samt närundervisning för att säkerställa att alla elever får minst 20% av sin utbildning till och med den 1 april på skolan.