fbpx

Med anledning av coronaviruset
(covid -19)

Stiftelsen Bladins Skola följer noggrant ansvariga myndigheters rekommendationer och agerar snabbt utefter ny information. 

Följande riktlinjer gäller samtliga förskolebarn, elever samt medarbetare på alla verksamheter: 

  • Om man har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga förkylnings- och influensasymtom ska man stanna hemma och sjukanmäla sig/sitt barn. Uppstår symtom under skol- eller arbetsdagen ska man gå hem omgående. Medarbetare ska kontakta sin närmsta chef. 
  • Man ska stanna hemma tills man har varit helt symtomfri i 48h, alternativt i minst 7 dagar (se förtydligande under Frågor och Svar

Bladins förskolor, grundskola och BISM

Stiftelsen förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Skolorna arbetar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om regeringen uppmanar till distansundervisning i skolorna. 

 

Bladins Gymnasium, inklusive IB Diploma Programme  

Bladins Gymnasium samt IB Diploma Programme planeras att starta som vanligt i höst enligt beslut den 29 maj 2020.  Skolorna arbetar samtidigt med en beredskap för olika scenarion för gymnasieundervisning om förutsättningarna förändras.