fbpx

Med anledning av coronaviruset
(covid -19)

Stiftelsen Bladins Skola följer noggrant ansvariga myndigheters rekommendationer och agerar snabbt utefter ny information. 

Följande riktlinjer gäller samtliga förskolebarn, elever samt medarbetare på alla verksamheter: 

  • Om man har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga förkylnings- och influensasymtom ska man stanna hemma och sjukanmäla sig/sitt barn. Uppstår symtom under skol- eller arbetsdagen ska man gå hem omgående. Medarbetare ska kontakta sin närmsta chef. 
  • Man ska stanna hemma tills man har varit helt symtomfri i 48 h. 

Bladins förskolor, grundskola och BISM

Stiftelsen förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Skolorna arbetar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om regeringen uppmanar till distansundervisning i skolorna. 

 

Bladins Gymnasium, inklusive IB Diploma Programme  

Bladins Gymnasium samt IB Diploma Programme planeras att starta som vanligt i höst enligt beslut den 29 maj 2020.  Skolorna arbetar samtidigt med en beredskap för olika scenarion för gymnasieundervisning om förutsättningarna förändras.