fbpx

Med anledning av coronaviruset
(covid -19)

Stiftelsen Bladins Skola följer noggrant ansvariga myndigheters rekommendationer och agerar snabbt utefter ny information. 

Följande riktlinjer gäller samtliga förskolebarn, elever samt medarbetare på alla verksamheter: 

  • Om man har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga förkylnings- och influensasymtom ska man stanna hemma och sjukanmäla sig/sitt barn. Uppstår symtom under skol- eller arbetsdagen ska man gå hem omgående. Medarbetare ska kontakta sin närmsta chef. 
  • Man ska stanna hemma tills man har varit helt symtomfri i 48h, alternativt i minst 7 dagar (se förtydligande under Frågor och Svar

Bladins förskolor, grundskola och BISM (exklusive DP)

Stiftelsen förskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Bladins Grundskola och BISM bedriver ordinarie undervisning i låg- och mellanstadiet (F-åk 6 /PYP 1-6). Elever i högstadiet (åk 7-9 / MYP 1-4) undervisas på distans till och med den 24 januari 2021. Distansundervisningen kan komma att förlängas. 

 

Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme 

Från och med Måndag 7 december bedrivs all undervisning på Bladins Gymnasium och IB DP på distans i enlighet med Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer (2020-12-03). I nuläget gäller dessa till 24 januari 2021 men kan komma att förlängas.