Bladins präglas av sin historia, vi har utbildat generationer av Malmöbor. Bladins har varit med om samhällets utveckling genom hela 1900-talet. Vi har upplevt samhällets förändringar och bidragit till framsteg människan inte trodde var möjliga.

Vi har sett Malmö utvecklas till den fantastiska stad den är i dag. Vi har lärt oss, vi har lärt oss att ingenting blir som det var. Allting förändras! Vi har lärt oss av historien och i allt vi gör strävar vi efter att förbereda barn och elever för en global värld av mångfald. Studenterna lär sig relevanta kunskaper, 21st century skills och global kunskap. 

Vi är en av få i Sverige som erbjuder möjligheten att få följa barnet från förskolan till gymnasiet. Tillsammans tränar vi under alla år på de förmågor som krävs för att kunna möta en morgondag vi vet väldigt lite om. Vi på Bladins ger barn och elever en mångfald av förmågor som behövs för att kunna forma sin egen framtid. Historia, tradition och nytänkande förenas.

Vi kallar det att utbilda i sann Bladinsanda!