Stiftelsens styrelse

Stiftelsen Bladins skola är den juridiska person som bedriver skolverksamheten vid Bladins skola. En stiftelse har inga ägare. Det är en helt självständig juridisk person som styrs av de stadgar som gäller för stiftelsen.

Stiftelsens styrelse utses på föräldraföreningens årsmöte. Förutom de medlemmar som väljs in av föräldrarna inbjuds personalrepresentanter och skolchefen.

Stiftelsens styrelse har det totala ansvaret för verksamheten. Man fattar beslut i övergripande frågor som budget, större investeringar, byggnationer etc. Man beslutar om långsiktig inriktning och målsättning för skolan.

Styrelsen utser vidare skolchefen som gentemot styrelsen ansvarar för verksamheten vid skolan. Styrelseledamöterna fungerar dessutom som bollplank och stöd till skolledningen och övrig personal vid olika frågor.

Styrelsen 2017/2018

  • Niklas Thulin, ordförande
  • Patrik Fogelström, vice ordförande
  • Frank Bolata, ordinarie medlem
  • Cristina Glad, ordinarie medlem
  • Sten-Bertil Olsson, ordinarie medlem
  • Marianne Ramel, ordinarie medlem
  • Magnus Siorholm, ordinarie medlem
  • Lars Uhlin, ordinarie medlem