Stiftelsens styrelse

Stiftelsen Bladins skola är den juridiska person som bedriver skolverksamheten vid Bladins skola. En stiftelse har inga ägare. Det är en helt självständig juridisk person som styrs av de stadgar som gäller för stiftelsen.

Stiftelsens styrelse utses på föräldraföreningens årsmöte. Förutom de medlemmar som väljs in av föräldrarna inbjuds personalrepresentanter och skolchefen till styrelsens möten.

Stiftelsens styrelse har det totala ansvaret för verksamheten. Man fattar beslut i övergripande frågor som budget, större investeringar, byggnationer etc. Man beslutar om långsiktig inriktning och strategi för skolan.

Styrelsen utser vidare skolchefen som gentemot styrelsen ansvarar för verksamheten vid skolan. 

Styrelsen 2023/2024

Ordförande: Robert Quaak, förälder Bladins International School of Malmö
Vice Ordförande: Yvonne Brogaard Nelson, extern 

Ordinare medlemmar: 

  • Roger Johansson, förälder Bladins grundskola
  • Zanna Kanlic, förälder Bladins grundskola
  • Stephanie Affentranger, förälder Bladins International School of Malmö
  • Jean Sebastien Guy, förälder Bladins International School of Malmö
  • Bertrand Lerebourg, extern
  • Nicola Sarac, extern
  • Martina Smedberg, extern

Kontakt:

Styrelsen@bladins.se