Stiftelsens styrelse

Stiftelsen Bladins skola är den juridiska person som bedriver skolverksamheten vid Bladins skola. En stiftelse har inga ägare. Det är en helt självständig juridisk person som styrs av de stadgar som gäller för stiftelsen.

Stiftelsens styrelse utses på föräldraföreningens årsmöte. Förutom de medlemmar som väljs in av föräldrarna inbjuds personalrepresentanter och skolchefen till styrelsens möten.

Stiftelsens styrelse har det totala ansvaret för verksamheten. Man fattar beslut i övergripande frågor som budget, större investeringar, byggnationer etc. Man beslutar om långsiktig inriktning och strategi för skolan.

Styrelsen utser vidare skolchefen som gentemot styrelsen ansvarar för verksamheten vid skolan. 

Styrelsen 2022/2023

Ordförande: Jürgen Müller, förälder Bladins International School of Malmö
Vice Ordförande: Sten-Bertil Olsson, extern 

Ordinare medlemmar: 

  • Fredrik Bendroth, förälder Bladins grundskola
  • Stephanie Affentranger, förälder Bladins International School of Malmö
  • Zanna Kanlic, förälder Bladins grundskola och Bladins förskola
  • Yvonne Brogaard Nelson, extern
  • Nicola Sarac, extern
  • Jesper Frantzich, extern
  • Karin Larsson,extern

Kontakt:

Styrelsen@bladins.se