Skolledning

Stiftelsen Bladins skolledning består av skoldirektör, skolchef samt respektive skolenhets rektorer.