Många av lärarna på Förberedande skolan, som Bladins kallades då, var adjunkter från Latinskolan. Adjunkt Axel H V Lilja var en av skolans första rektorer (därav liljan i skolans vapen). Vilhelm Bladin, som senare gav skolan sitt namn, var rektor från 1917 till in på 50-talet då Sigurd Delling tog över. 1957 tog rektorsparet Rosemarie och Stig Erikson över skolan. Det var först nu som skolan antog namnet Bladins skola för att förhindra namnförväxling med en annan privatskola i Malmö.

Antalet klasser ökade successivt och i samband med att den nioåriga grundskolan infördes 1962 fick Bladins tillstånd att bedriva undervisning för nio årskurser. Samtidigt tillkom en förskola. 1967 tillkom även med en gymnasieskola.

1969 bildades Stiftelsen Bladins skola för att säkra skolans ekonomi. Stiftelsen är än idag huvudman för skolan.

År 1987 grundades Bladins International School. Kockums behövde en skola för australiensiska barn, då de fick kontrakt att bygga ubåtar åt Australiens flotta.

Bladins har alltid lyckats att rekrytera kreativa och mycket engagerade lärare, och drivits av entusiastiska skolledare. Många gamla elever minns säkert Rosemarie Eriksons uppoffrande arbete under nästan tre decennier och hennes dynamiska personlighet. Under hennes tid uppstod den berömda ”Bladinsandan” – och den lever fortfarande!