Icke-vinstdrivande stiftelse

På Bladins investeras allt eventuellt överskott i verksamheten

150 år av utbildningskvalitet

Bladins har utbildat Malmöbor sedan 1874

100% gymnasiebehörighet

Alla nior som slutade Bladins Grundskola 2021 var behöriga till fortsatta studier

1600 barn och ungdomar

Varje dag går runt 1600 barn och ungdomar till Bladins förskolor och skolor