Uppdatering 20 mars 17.00

Kära personal, elever och vårdnadshavare,  

En mycket händelserik vecka går mot sitt slut och jag vill härmed ta tillfället i akt att sammanfatta veckan, de åtgärder som vi genomfört på våra verksamheter samt tacka er alla, barn, elever, vårdnadshavare, lärare och alla övriga medarbetare på Bladins för allt hårt arbete, flexibilitet och stöd under denna tid. 

Till att börja med så vill jag informera om att Bladins Grundskola, BISM samt de båda förskolorna (Montessori och IPS), kommer att vara öppna precis som vanligt på måndag, så länge inga andra beslut tas av regeringen under helgen. Elever på Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme (DP) undervisas på distans. Vi på Bladins fortsätter att hålla skolorna öppna. Vi vet hur viktig både förskolan och skolan är för många barn och ungdomar. Förskolan och skolan är en plats för lärande, men också för lek och socialt samspel, trygghet, personlig utveckling och omsorg. Förskolan och skolan skänker också stabilitet och rutiner och skapar därmed ett välbehövt andrum för barn och ungdomar i en tid av ovisshet. Vi uppmanar fortfarande alla barn, elever och medarbetare att stanna hemma vid minsta tecken på förkylning eller influensaliknande symptom. De elever som är friska nog stöttas med hemuppgifter och distansundervisning. 

Förra veckan avslutades med att det på söndagen kom nya råd för alla förskole- och skolverksamheter gällande vilka åtgärder som skolor bör vidta för att förhindra smittspridning. Alla Bladins verksamheter genomförde skyndsamt varenda en av dessa åtgärder och redan vid lunchtid på måndagen serverades eleverna av matpersonalen istället för att ta mat och bestick själva. Samma dag infördes dessutom ökad städning, daglig rengöring av datorer och utomhusidrott. Under tisdagsförmiddagen informerade regeringen att alla Sveriges Gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet skulle gå över till distansundervisning från och med onsdagen. I onsdags startade alla lektioner på Bladins Gymnasium och DP som vanligt, fast med den stora skillnaden att alla elever loggade in till sina lektioner digitalt hemifrån. Än så länge har undervisningen gått mycket bra, lärare visar stor kreativitet och det är till och med så att vi noterar en ökad elevnärvaro på Bladins Gymnasium. Om detta är nyhetens behag eller ihållande är något som återstår att se, men med våra lärares goda undervisning så är sannolikheten stor att detta fortsätter. En stor eloge till både lärare och elever på Bladins Gymnasium och DP som snabbt och flexibelt har anpassat sig till sin nya vardag! 

En ytterligare åtgärd som Sveriges Riksdag igår eftermiddag röstade igenom var en ny lag som möjliggör stängning av Sveriges förskolor och skolor vid kris. Det är möjligt  att vi inom en snar framtid kan komma att stå inför ett beslut som innebär att delar eller hela vår förskole- och/eller grundskoleverksamhet behöver stängas temporärt. Den nya lagen tydliggör att vid en tillfällig stängning ska huvudmannen, i vårt fall Stiftelsen Bladins Skola, erbjuda omsorg för de barn vars föräldrar deltar i samhällsviktiga verksamheter samt för de barn och elever som har behov av särskilt stöd. För oss är detta en självklar del i vårt uppdrag och hela Bladins arbetar tillsammans för att se till att vi kommer kunna erbjuda den bästa möjliga omsorg och pedagogiska miljön för de barn och elever som berörs.    

Den sista veckan har jag fått många förfrågningar från vårdnadshavare om hur de kan hjälpa till. Detta är en unik inställning på Bladins som jag är mycket tacksam för. Jag hör från dem hur oerhört nöjda de är med personalens insatser. Och det är så vårdnadshavare kan hjälpa till, genom att berätta för lärare, pedagoger, administratörer, skolledning, vaktmästare, kökspersonal och alla andra vilket fantastiskt arbete de gör! Det är viktigt för alla, oavsett roll, att höra. 

Avslutningsvis vill jag återigen tacka er för det arbete ni alla utför, både i skolan och i hemmen, för att alla barn och elever ska få en så bra undervisning som möjligt under den här perioden!

Jag önskar er en fantastisk helg, det är välförtjänt!

Magnus Wahlberg
Skolchef
Bladins Skola 


Tillbaka / Back