Uppdatering 17 mars 11.30

Bladins Gymnasium och IB DP undervisas på distans från och med imorgon onsdagen 18 mars 

Efter rekommendationer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket idag (2020-03-17) kommer all undervisning på Bladins Gymnasium ske på distans. Detta gäller även de elever som går på IB Diploma Programme (Pre DP, DP 1 & DP 2). Alla elever och vårdnadshavare till de elever som är under 18 har fått instruktioner i hur distansundervisning kommer gå till. Vänligen var uppmärksam på att uppdateringar till detta kan komma att skickas ut. Om du som elev eller vårdnadshavare har frågor vänligen kontakta din lärare eller mentor eller om det gäller teknisk support itservice@bladins.se.  

Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket rekommenderar stängning av alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet i nuläget. Detta då dessa verksamheter generellt har större upptagningsområden, eleverna är vana att arbeta självständigt samt att dessa elever inte har behov av omsorg såsom fritidshem och förskola. 

Våra grundskolor, förskolor och fritidshem håller i nuläget öppet, och följer de riktlinjer som satts för skolor för att förhindra smittspridning. Som tidigare kommunicerat är skolorna väl förberedda att genomföra distansundervisning om beslut att stänga skolorna tas. Grundskolan och BISM har sedan i måndags genomfört distansundervisning med de elever som är hemma av olika anledningar och det fungerar mycket väl. 

Vi vill tacka alla vårdnadshavare som hjälper skolan i denna situationen och stöttar sina barns undervisning hemma. Vi vill också rikta en stor eloge till alla våra lärare som visar enorm kreativitet, yrkesprofessionalitet och flexibilitet i denna nya arbetssituation.  


Tillbaka / Back