Uppdatering 16 mars 13.00

Angående uppdaterade riktlinjer för skolor och förskolor

Igår (2020-03-15) uppdaterades riktlinjerna för skolor och förskolor på Folkhälsomyndighetens hemsida. Dessa riktlinjer inkluderar utökade råd för vilka åtgärder skolor rekommenderas att vidta för att förhindra smittspridning. Bladins alla verksamheter ser över råden. 

En stor del av råden har vi redan agerat på: 

  • Alla barn och elever på Bladins skolor blir regelbundet påminda om de viktigaste förebyggande åtgärderna för att minska smittspridning (tex. handhygien, hosta/nys i armvecket, undvika att röra sig i ansiktet etc.)  
  • Utökad städning på alla skolor, med desinfektionsmedel och fokus på handtag, belysningsknappar, räcken och toaletter
  • Utrustning såsom ipads och tangentbord torkas av dagligen, leksaker desinfekteras regelbundet 
  • Evenemang utanför skoltid såsom föreställningar, utställningar och föräldramöten ställs in/skjuts upp
  • Elever uppmanas att lämna varannan stol tom i klassrum och matsal och att undvika onödig närkontakt
  • Elever tar inte själva mat i matsalen utan blir serverade av kökspersonal
  • All rastverksamhet sker utomhus, ökad utomhusverksamhet på fritidshemmen, förskolorna och idrottslektioner
  • Närkontakt undviks under idrottslektioner
  • Inga externa besök tillåts
  • Alla studiebesök och skolresor är inställda/framskjutna tills vidare 

Vi vill passa på att tacka alla vårdnadshavare för att ni lämnar och hämtar era barn utanför skolornas entréer, detta gäller BISM och Grundskolan, inklusive fritids. 

Som alltid är vi på Bladins mycket uppmärksamma på diskriminering och kränkande behandling i skolorna och mellan våra elever. Vi vet att det har funnits exempel på detta med anledning av coronasmittan i övriga samhället och detta är något vi tar upp med eleverna.

I en situation som denna är skolan väldigt viktig. Inte bara för utbildning och socialt sammanhang för barn och elever utan också som en viktig aktör i att sprida korrekt information ur ett källkritiskt perspektiv.

Vi tackar för ert stöd och fortsatta förtroende. 

Här hittar ni de uppdaterade riktlinjerna: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/


Tillbaka / Back