Uppdatering 13 mars 17.00

Stiftelsen Bladins Skola planerar för fortsatt öppna skolor i nästa vecka baserat på den information som presenterades av Folkhälsomyndigheten och Skolverket under en presskonferens idag (2020-03-13). 

Ur ett smittskyddsperspektiv finns det enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ingen anledning att stänga skolor i dagsläget.  Detta eftersom man vet att skolor inte driver smittan och att barn är mindre smittsamma än andra grupper. Det kan dock i en annan situation vara läge att stänga skolor, och då handlar det om att begränsa rörelsemönster i hela samhället. 

Under presskonferensen betonade både Skolverket och Folkhälsomyndigheten vikten av att skolor är öppna, med tanke på

  • elevers rätt till utbildning och socialt sammanhang 
  • barns rätt till omsorg
  • vikten av att vårdnadshavare till friska barn har möjlighet att utföra sitt arbete, framförallt de som arbetar i samhällsnyttiga organisationer såsom vård och omsorg
  • om barn och ungdomar lämnas hos sina mor- och farföräldrar kan risken för smitta öka för en av de känsligaste grupperna 

Bladins ser ingen anledning att i nuläget inte följa dessa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, men vi är givetvis redo att agera om riktlinjerna förändras. 

Vi vill påminna om att det absolut viktigaste för att minska samhällsspridningen av covid-19 är att alla personer som känner av förkylningssymtom stannar hemma. Detta gäller även på våra skolor och vi ber alla att hålla sina barn hemma om de är förkylda eller sjuka.

Bladins vill också framhålla vikten av att elever får tillgång till den undervisning de har rätt till och uppmuntrar därför alla vårdnadshavare att skicka sina friska barn till skolan. 

Då det är primärt att information når vårdnadshavare snabbt och effektivt i en sån här situation vill vi påminna om att ladda ner den kommunikationsapp som används på ert barns skola (schoolsoft/Tyra) samt aktivera push notifikationer. Vid eventuella förändringar är detta de främsta kanalerna vi använder. Vi har även skapat en dedikerad sida på vår hemsida där vi lägger ut information fortlöpande:  https://www.bladins.se/om-bladins/information-angaende-coronaviruset/

För mer information se följande länkar: 

Presskonferens, Folkhälsomyndigheten och Skolverket, 2020-03-13,14.00 https://www.svtplay.se/video/25992572/nyheter-direkt/folkhalsomyndigheten-haller-presskonferens-om-laget

Folkhälsomyndighetens information till skolor:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Skolverket
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19—information-till-skolor-och-forskolor


Tillbaka / Back