Uppdatering 13 mars 09.00

Stiftelsen Bladins Skola håller i nuläget alla skolor öppna och vi utvärderar situationen dagligen. Bladins är beredda och har handlingsplaner för hur hemundervisning ska gå till vid en eventuell stängning av våra skolor, Bladins Grundskola, BISM och Bladins Gymnasium. Alla lärare på de tre skoldelarna har fått instruktioner i hur hemundervisning kommer att bedrivas och alla elever kommer att få instruktioner i detta under dagen. Instruktioner till vårdnadshavare kommer också att skickas ut av respektive skoldel under dagen. Hemundervisning berör inte barn på förskolorna. 

Vi vill återigen påminna alla vårdnadshavare att hålla era barn hemma vid förkylningssymtom.

Angående Bladins Grundskola och Bladins International School of Malmö
Som en ytterligare försiktighetsåtgärd ber vi vårdnadshavare att undvika att gå in på skolorna vid lämning och hämtning utan lämna/hämta era barn vid entrén till skolan. Det kommer att finnas extra personal vid entréerna för att underlätta detta. 

Dokument

Riktlinjer Coronaviruset Bladins Skola 13_3 2020


Tillbaka / Back