Distansundervisning på Bladins högstadium 

Uppdatering 8 januari 2021 

Till alla vårdnadshavare på Bladins Grundskola och BISM 

På grund av det ansträngda smittläget i Skåne rekommenderar Region Skåne att högstadieskolor startar terminen med undervisning på distans. Bladins har under hela pandemin varit noga med att följa lokala, regionala och nationella råd och rekommendationer. Därför kommer elever i åk 7-9 på Bladins Grundskola och MYP 2-4 på BISM att undervisas digitalt från och med terminsstart den 12 januari. Huvudmannens beslut gäller till och med den 24 januari men kan komma att förlängas. 

Bladins skolor är väl förberedda inför fjärr-och distansundervisning. Sedan pandemins start har Bladins prioriterat kompetensutveckling inom digitalisering och säkerställt kvaliteten på de digitala läromedel och verktyg som används. Vi vet att elevhälsans roll för att säkerställa elevers välmående och rätt till stöd är mycket viktigt vid distansundervisning och väl utformade planer för hur detta arbete ska bedrivas finns. Rektor kan besluta om undantag till distansundervisning för enskilda elever som bedöms behöva undervisas på plats. 

För att undervisningen ska hålla så god kvalitet som möjligt är även väl fungerande IT utrustning och internetuppkoppling viktigt. Vänligen kontakta itservice@bladins.se snarast om ni har problem med detta hemma så att skolan på bästa sätt kan möta dessa behov. 

Skollunch kommer att erbjudas för upphämtning dagligen från BISM. Information om hur du anmäler detta kommer separat. 

Ytterligare information och instruktioner om hur undervisningen kommer att fungera för ditt barn kommer att skickas ut från respektive skola under dagen. 

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Magnus Wahlberg
Skolchef
Bladins Skola 

 

 


Tillbaka / Back