Angående distansundervisning för Bladins högstadieelever

Uppdatering 21 januari 2021

Till Vårdnadshavare på Bladins Grundskola och Bladins International School of Malmö 

I enlighet med Smittskydd Skånes rekommendationer kommer Bladins högstadieelever att påbörja en successiv återgång till ordinarie undervisning. Bladins Skola har beslutat följande: 

  • Den nätbaserade undervisningen fortsätter för elever i årskurs 7–9 & MYP 1-4 till och med den 29 januari
  • Den 1 februari återgår alla elever i årskurs 9 & MYP 4 till skolorna
  • Därefter planeras även övriga årskurser att återgå successivt, den exakta tidsplanen för detta är ännu inte beslutad utan beror på hur smittläget ser ut och Smittskydd

Skånes fortsatta rekommendationer. Vi återkommer med mer information om detta i slutet av nästa vecka. 

Elever som undervisas hemma kommer fortsatt att erbjudas skollunch på samma sätt som de har hittills, informationen om detta finns bifogad. 

Bladins inväntar rekommendationer från Smittskydd Skåne angående hur undervisningen på Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme kommer att se ut. Dessa förväntas att komma under eftermiddagen och berörda elever och vårdnadshavare kommer att bli informerade så snart som möjligt. 

Rutiner för en säker skola

Stiftelsen Bladins Skola arbetar hårt för att minska risken för smittspridning på våra skolor. Vi arbetar med de förebyggande åtgärder Folkhälsomyndigheten rekommenderar och gör regelbundna riskbedömningar för att utvärdera och förbättra våra rutiner och åtgärder. Som tidigare så arbetar vi för att minska trängsel genom att sprida ut elever, förändra scheman och äta i klassrum och våra skolor är fortsatt stängda för alla externa besök inklusive vårdnadshavare. 

Vi tackar för att ni som vårdnadshavare gör ert bästa för att följa de rutiner respektive skola har kring lämning och hämtning samt informerar era barn om vikten av att följa de rutiner som finns. 

Vanliga frågor: 

Ska jag informera skolan om mitt barn har konstaterad covid -19?

Om ditt barn har fått ett positivt provsvar och ert barn var på skolan under tiden det var smittsamt ska ni informera rektor om detta. En person bedöms vara smittsamt från och med 24h innan hen fick symtom.  Rektor agerar därefter i enlighet med smittskydd skånes rekommendationer. 

Detta gäller även för myndiga elever i gymnasieskolan. 

Instruktioner för hur du ska agera vid positivt provsvar finns här:  Positivt provsvar – du har covid-19 – Skåne

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Från och med den 1/12 2020 bör även barn i förskole- och grundskoleålder som bor i ett hushåll med en person med  konstaterad covid -19 följa samma förhållningsregler som övriga i hushållet. Detta innebär att barn i för- och grundskola ska stanna hemma från för- och grundskola samt fritidshem från datumet då hushållsmedlemmen testats positivt och sju dagar framåt. Vidare bör vårdnadshavare vara extra uppmärksamma på om barnet visar symtom, samt minimera barnets kontakter utanför skolan, i ytterligare 7 dagar. Se fullständiga riktlinjer här

Gymnasieelever ska sedan tidigare följa samma riktlinjer. 

Distansundervisning på Bladins högstadium 

Uppdatering 8 januari 2021 

Till alla vårdnadshavare på Bladins Grundskola och BISM 

På grund av det ansträngda smittläget i Skåne rekommenderar Region Skåne att högstadieskolor startar terminen med undervisning på distans. Bladins har under hela pandemin varit noga med att följa lokala, regionala och nationella råd och rekommendationer. Därför kommer elever i åk 7-9 på Bladins Grundskola och MYP 2-4 på BISM att undervisas digitalt från och med terminsstart den 12 januari. Huvudmannens beslut gäller till och med den 24 januari men kan komma att förlängas. 

Bladins skolor är väl förberedda inför fjärr-och distansundervisning. Sedan pandemins start har Bladins prioriterat kompetensutveckling inom digitalisering och säkerställt kvaliteten på de digitala läromedel och verktyg som används. Vi vet att elevhälsans roll för att säkerställa elevers välmående och rätt till stöd är mycket viktigt vid distansundervisning och väl utformade planer för hur detta arbete ska bedrivas finns. Rektor kan besluta om undantag till distansundervisning för enskilda elever som bedöms behöva undervisas på plats. 

För att undervisningen ska hålla så god kvalitet som möjligt är även väl fungerande IT utrustning och internetuppkoppling viktigt. Vänligen kontakta itservice@bladins.se snarast om ni har problem med detta hemma så att skolan på bästa sätt kan möta dessa behov. 

Skollunch kommer att erbjudas för upphämtning dagligen från BISM. Information om hur du anmäler detta kommer separat. 

Ytterligare information och instruktioner om hur undervisningen kommer att fungera för ditt barn kommer att skickas ut från respektive skola under dagen. 

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Magnus Wahlberg
Skolchef
Bladins Skola 

 

 

Distansundervisning för Bladins gymnasieelever tom. 24 januari 2021

Uppdatering 21 december 2020

I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten i fredags (2020-12-18) förlängs fjärrundervisningen på Bladins Gymnasium och BISM’s Diploma Programme till och med 24 januari 2021. Undervisningen kommer att bedrivas på samma sätt som den har under de senaste veckorna, eventuella förändringar eller undantag informeras berörda elever och vårdnadshavare om från rektor/biträdande rektor. 

Det riktade elevhälsoarbetet för elever på våra gymnasieprogram är fortsatt prioriterat och resurser inom stiftelsen omfördelas så att vi kan säkerställa elevernas hälsa och välmående under den här perioden. 

För att undervisningen ska hålla så god kvalitet som möjligt är även väl fungerande IT utrustning och internetuppkoppling viktigt. De elever som har problem med detta vänligen kontakta itservice@bladins.se snarast så att skolan på bästa sätt kan möta dessa behov. 

Frågor angående fjärrundervisningen hänvisas till respektive rektor: 

Bladins Gymnasium
Lina.Sandgren@bladins.se

Bladins International School of Malmö
Alex.Rankin@bladins.se

 

Fjärrundervisning Bladins Gymmnasium från och med 7 december

Till alla elever och vårdnadshavare på Bladins Gymnasium
Uppdatering 2020-12-03

Efter rekommendationer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket idag (2020-12-03) kommer Bladins Gymnasium att gå över till fjärrundervisning från och med måndag 7 december. I nuläget gäller rekommendationen till och med den 6 januari 2021. Alla elever och vårdnadshavare till de elever som är under 18 kommer att få instruktioner i hur undervisningen kommer att gå till imorgon, fredag 4 december. De nationella proven som är planerade innan jul kommer att kunna genomföras på plats. Rektor kommer även att kunna göra undantag för andra praktiska moment soom ej går att genomföra på distans. Undantag kan också komma att göras på enskild nivå för de elever som av olika anledningar har behov att arbeta på plats.

Vi vill tacka vårdnadshavare, lärare och framför allt er elever för ert stöd, flexibilitet och ansvarstagande i denna situation.

Förändrade förhållningsregler för barn som bor tillsammans med någon med konstaterad covid -19

2020-12-01

Uppdatering till alla vårdnadshavare på Bladins för- och grundkolor, inklusive BISM. 

Idag (201201) informerade Folkhälsomyndigheten om nya förhållningsregler gällande barn i för- och grundskoleålder med anledning av covid -19. 

De nya rekommendationerna innebär att barn som bor i ett hushåll med en person med  konstaterad covid -19 bör följa samma förhållningsregler som övriga i hushållet. Detta betyder att barn i för- och grundskola ska stanna hemma från för- och grundskola samt fritidshemmet från datumet då hushållsmedlemmen testats positivt och sju dagar framåt. Vidare bör vårdnadshavare vara extra uppmärksamma på om barnet visar symtom, samt minimera barnets kontakter utanför skolan, i ytterligare 7 dagar. Se fullständiga riktlinjer här

Det är viktigt att du som vårdnadshavare följer förskolans/skolans ordinarie frånvaroanmälningsrutin även i dessa fall. 

I mån av möjlighet erbjuds viss distansundervisning eller hemuppgifter på Bladins Grundskola och BISM. Samma rutin som vid frånvaro pga mild symtom gäller för att delta. 

Om du har frågor rörande de nya riktlinjerna, vänligen kontakta din skola, rektor eller info@bladins.se. Du hittar också all information angående Bladins hantering av covid -19 på vår hemsida

Med anledning av skärpta allmänna råd i Region Skåne 

 

Uppdatering: 2020-10-28

Igår (2020-10-27) informerades allmänheten om att Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Skåne har skärpt de allmänna råden i länet på grund av en kraftigt ökad smittspridning i hela Skåne. Dessa råd gäller från och med igår fram till och med den 17 november, men kan komma att förlängas beroende på utvecklingen. 

Bladins har under hela pandemin följt rekommendationer och råd från våra ansvariga myndigheter mycket noggrant och ser allvarligt på situationen i vårt samhälle. Under dagen kommer våra rektorer att se över vilka eventuellt åtgärder som kan vidtas vid respektive verksamhet för att ytterligare minska trängsel och säkra arbetsmiljön för våra barn, elever och medarbetare. Information om eventuella insatser på respektive skola kommer att skickas ut under de närmsta dagarna.

Följande åtgärder gäller däremot hela stiftelsen från och med idag och till och med 17 november: 

  • Vi pausar all renovering av våra lokaler utförd av externa parter, undantag gäller enbart akuta åtgärder. 
  • Vi minimerar fysiska möten bland lärare och personal, möten skall i största utsträckning ske digitalt.
  • Vi har inga fysiska möten mellan personal på olika enheter, och central administration besöker inga skolor, undantag vid akuta ärenden. 
  • Vi återinför dagliga coronauppföljningsmöten för att snabbt kunna möta de behov som uppstår.  

De etablerade rutinerna kring utökat städ och desinficering av leksaker och läromedel, obligatorisk handdesinfektion för alla som rör sig i våra skolbyggnader samt inga externa besök kvarstår. Vi har också med oss erfarenheten sedan i våras då vi bedriv delvis eller uteslutande distansundervisning på grundskolan, BISM och gymnasiet och är förberedda att göra förändringar i vår undervisning beroende på utvecklingen. 

Vi vill ta tillfället i akt att påminna alla, personal, elever och vårdnadshavare att stanna hemma vid minsta symtom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har förkylnings- eller influensasymptom, även milda, såsom halsont, hosta, snuva eller huvudvärk i över 24 timmar, ska göra ett test för covid -19. Barn under 6 år undantas från denna rekommendation. Man ska stanna hemma tills man har fått ett negativt provsvar eller i minst 7 dagar sedan första symtom, varav två symptomfria. 

Läs mer om testning på 1177.se (länk nedan) och kontakta din vårdcentral eller 1177 för rådgivning eller frågor. 

Har du eller ditt barn vistats i en situation där det fanns ökad risk för smitta eller vet du att någon ni träffat varit sjuk? Kontakta din rektor för råd. 

Att följa de skärpta allmänna råden är varje medborgares samhällsansvar. Genom att undvika situationer där trängsel kan uppstå och minska våra sociala kontakter hindrar vi tillsammans smittan att sprida sig. 

Som skola kommer vi att vidta de åtgärder vi kan genomföra samtidigt som vi måste säkra omsorg och undervisning för 1500 barn och elever. Förskola och skola är samhällsviktig verksamhet. Därför är det extra viktigt att alla som vistas på våra skolor är friska och följer allmänna råd och rekommendationer. 

Vi tackar för ert stöd och fortsatta förtroende. 

Länkar

Skärpta allmänna råd:
https://www.1177.se/Skane/aktuellt/aktuellt-i-skane/27-oktober-skarpta-rad-for-att-minska-smittspridning-i-skane/ 

Om test i Skåne:
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/

Samlad information om covid -19 och vården i Skåne:
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/

När får barn och elever komma tillbaka till förskolan eller skolan efter sjukdom?

Uppdatering 4 September 2020 

Den 1 September 2020 uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer angående när barn och elever kan återvända till förskola eller skola. Bladins skolor har därmed uppdaterat våra riktlinjer: 

Barn och elever som har haft förkylnings eller influensa symtom men inte har testats för covid -19 är välkomna tillbaka till skolan när de känt sig helt friska i 48h. När det har gått 7 dygn sedan de blev sjuka kan barn och elever återvända när de har känt sig helt friska i minst 2 dygn, även om de fortfarande har lite hosta eller snuva.  

Barn och elever som har testats positivt för Covid -19 ska vara hemma minst 7 dygn sedan första symtom, samt ska ha känt sig helt friska och varit utan feber i minst 2 dygn. Därefter kan de återgå till skolan även om lite hosta eller snuva kvarstår. 

Barn och elever som har varit hemma på grund av symtom och har testats negativt för covid -19 kan återgå till förskola och skola när de känner sig friska och pigga och inte har någon feber. 

För förtydligande kring dessa regler vänligen se: Folkhälsomyndigheten

Är man som vårdnadshavare osäker rekommenderar skolan att ni ringer till 1177 för råd.

Till vårdnadshavare på BISM och Bladins Grundskola

Kära vårdnadshavare,

Välkomna tillbaka efter påsklovet.

Vi noterar glädjande att vi har en något högre elevnärvaro på skolan sedan vi kom tillbaka efter lovet, men att elevfrånvaron är fortsatt hög. Det finns givetvis en naturlig orsak till att det är fler elever frånvarande nu än vanligtvis till följd av de strikta riktlinjerna för personer med förkylningssymptom. Däremot vill vi ändå påminna er om den i Sverige lagstadgade skolplikten och varje elevs rätt till undervisning.

Lagen om skolplikt regleras i den svenska skollagen (kap. 7) och förtydligar bland annat vilka barn som omfattas av lagen, rektors och huvudmannens ansvar samt vårdnadshavarens ansvar för att se till att den fullföljs. Skolplikt innebär att alla barn som är bosatta i Sverige ska gå till skolan från och med augusti det kalenderåret de fyller 6 år och fram tills dess att de har gått ut det tionde skolåret, åk 9. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet fullgör sin skolplikt och det är rektors ansvar att bevaka elevens frånvaro. Vid eventuell oro kring hög eller upprepad frånvaro ska rektor utreda detta, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig samt rapportera till huvudmannen. En utredning görs i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare och efter avslutad utredning kan åtgärder vidtas.

Lagen om skolplikt är viktig då den garanterar att alla barn i Sverige får den utbildning de har rätt till. Då myndigheterna i Sverige har valt att hålla grundskolor öppna så gäller även skolplikten. Därför är det väldigt viktigt att du som vårdnadshavare skickar ditt barn till skolan om hen är frisk och symtomfri.

Bladins har valt att erbjuda distansundervisning för de elever som av läkare bedöms undvika att gå i skolan samt för de elever som är sjuka men bedöms av vårdnadshavare kunna följa undervisningen hemifrån. Detta har vi gjort för att säkerställa att så få elevers utbildning som möjligt blir påverkad av rådande situation. Den bedrivs däremot inte för att ge vårdnadshavare en valmöjlighet att hålla sitt friska barn hemma.

För att skolan på bästa sätt ska kunna följa en elevs utveckling, säkerställa att hens behov tillgodoses samt att hen når sina mål, ska eleven vara i skolan. Distansundervisning har visat sig vara ett utmärkt komplement till vår undervisning, men då skolan är öppen ska givetvis utbildningen främst ske där. Vi vet också utifrån erfarenhet att det är viktigt för barns fysiska och psykiska hälsa att bibehålla vanliga vardagsrutiner i en tid såsom denna. Vi vill därför uppmana alla friska elever, utan förkylningssymtom, att komma till skolan och delta i klassrumsundervisningen.

Detta är också en arbetsmiljöfråga för våra lärare som arbetar mycket hårt för att alla elever ska få tillgång till den bästa möjliga undervisningen. I nuläget bedriver de undervisning på två fronter, detta är inte hållbart i en så stor omfattning som idag under en längre tid.

Bladins har full förståelse för att detta är en tid av oro. Därför vill vi försäkra er om att vi följer regeringens och de ansvariga myndigheternas riktlinjer för att förhindra smittspridning mycket noggrant. Inga elever eller personal får vistas på skolan om de uppvisar förkylningssymtom.

Ni kan läsa samlad, uppdaterad information om covid -19 på denna sida på Bladins hemsida: 

Med anledning av coronaviruset 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Magnus Wahlberg

Skolchef

Uppdatering 5 april 16.00

Information angående barnomsorg vid en eventuell stängning

Stiftelsen Bladins Skola följer direktiv från regeringen och våra myndigheter. I dagsläget är
Bladins för- och grundskolor öppna, men vi förbereder våra verksamheter för eventuella
förändringar, inklusive att delar eller hela vår förskole- och/eller grundskoleverksamhet
behöver stängas.

Vid en eventuell stängning så ansvarar Bladins för att ge barnomsorg till barn vars föräldrar
arbetar inom samhällsviktig verksamhet samt för barn som på grund av fysiska, psykiska
eller andra skäl har behov av särskilt stöd.

För dig som arbetar i samhällsviktig verksamhet och behöver barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förtydligande kring
vilka verksamheter som är samhällsviktiga.

För att Bladins ska kunna planera vår verksamhet på bästa sätt är det viktigt att du som
vårdnadshavare pratar med din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som bedömer om du
arbetar i en samhällsviktig verksamhet samt tar ställning till vilka arbetstagare som behövs
för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Vi ber dig att meddela ditt barns skola om du arbetar i samhällsviktig verksamhet och har
behov av barnomsorg för ditt barn. Vi behöver denna information så snart som möjligt och
senast den 14 april.

Notera att du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg för barnet på annat sätt.
Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska
som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Informationen skickas till:
Bladins Förskola Katrin.Smith@bladins.se
Bladins Grundskola: Anneli.Eliasson@bladins.se
Bladins International Pre School: Katrin.Smith@bladins.se
Bladins International School of Malmö: Alex.Rankin@bladins.se

Barnomsorg till barn och elever i behov av särskilt stöd

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin
utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem ska erbjudas sådan omsorg.
Skolan beslutar om rätt till särskilt stöd. Har du som vårdnadshavare frågor angående ditt
barns behov ber vi er kontakta rektor.

För ytterligare information

Här finns informationen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samhallets-funktional
itet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/

Uppdatering 20 mars 17.00

Kära personal, elever och vårdnadshavare,  

En mycket händelserik vecka går mot sitt slut och jag vill härmed ta tillfället i akt att sammanfatta veckan, de åtgärder som vi genomfört på våra verksamheter samt tacka er alla, barn, elever, vårdnadshavare, lärare och alla övriga medarbetare på Bladins för allt hårt arbete, flexibilitet och stöd under denna tid. 

Till att börja med så vill jag informera om att Bladins Grundskola, BISM samt de båda förskolorna (Montessori och IPS), kommer att vara öppna precis som vanligt på måndag, så länge inga andra beslut tas av regeringen under helgen. Elever på Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme (DP) undervisas på distans. Vi på Bladins fortsätter att hålla skolorna öppna. Vi vet hur viktig både förskolan och skolan är för många barn och ungdomar. Förskolan och skolan är en plats för lärande, men också för lek och socialt samspel, trygghet, personlig utveckling och omsorg. Förskolan och skolan skänker också stabilitet och rutiner och skapar därmed ett välbehövt andrum för barn och ungdomar i en tid av ovisshet. Vi uppmanar fortfarande alla barn, elever och medarbetare att stanna hemma vid minsta tecken på förkylning eller influensaliknande symptom. De elever som är friska nog stöttas med hemuppgifter och distansundervisning. 

Förra veckan avslutades med att det på söndagen kom nya råd för alla förskole- och skolverksamheter gällande vilka åtgärder som skolor bör vidta för att förhindra smittspridning. Alla Bladins verksamheter genomförde skyndsamt varenda en av dessa åtgärder och redan vid lunchtid på måndagen serverades eleverna av matpersonalen istället för att ta mat och bestick själva. Samma dag infördes dessutom ökad städning, daglig rengöring av datorer och utomhusidrott. Under tisdagsförmiddagen informerade regeringen att alla Sveriges Gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet skulle gå över till distansundervisning från och med onsdagen. I onsdags startade alla lektioner på Bladins Gymnasium och DP som vanligt, fast med den stora skillnaden att alla elever loggade in till sina lektioner digitalt hemifrån. Än så länge har undervisningen gått mycket bra, lärare visar stor kreativitet och det är till och med så att vi noterar en ökad elevnärvaro på Bladins Gymnasium. Om detta är nyhetens behag eller ihållande är något som återstår att se, men med våra lärares goda undervisning så är sannolikheten stor att detta fortsätter. En stor eloge till både lärare och elever på Bladins Gymnasium och DP som snabbt och flexibelt har anpassat sig till sin nya vardag! 

En ytterligare åtgärd som Sveriges Riksdag igår eftermiddag röstade igenom var en ny lag som möjliggör stängning av Sveriges förskolor och skolor vid kris. Det är möjligt  att vi inom en snar framtid kan komma att stå inför ett beslut som innebär att delar eller hela vår förskole- och/eller grundskoleverksamhet behöver stängas temporärt. Den nya lagen tydliggör att vid en tillfällig stängning ska huvudmannen, i vårt fall Stiftelsen Bladins Skola, erbjuda omsorg för de barn vars föräldrar deltar i samhällsviktiga verksamheter samt för de barn och elever som har behov av särskilt stöd. För oss är detta en självklar del i vårt uppdrag och hela Bladins arbetar tillsammans för att se till att vi kommer kunna erbjuda den bästa möjliga omsorg och pedagogiska miljön för de barn och elever som berörs.    

Den sista veckan har jag fått många förfrågningar från vårdnadshavare om hur de kan hjälpa till. Detta är en unik inställning på Bladins som jag är mycket tacksam för. Jag hör från dem hur oerhört nöjda de är med personalens insatser. Och det är så vårdnadshavare kan hjälpa till, genom att berätta för lärare, pedagoger, administratörer, skolledning, vaktmästare, kökspersonal och alla andra vilket fantastiskt arbete de gör! Det är viktigt för alla, oavsett roll, att höra. 

Avslutningsvis vill jag återigen tacka er för det arbete ni alla utför, både i skolan och i hemmen, för att alla barn och elever ska få en så bra undervisning som möjligt under den här perioden!

Jag önskar er en fantastisk helg, det är välförtjänt!

Magnus Wahlberg
Skolchef
Bladins Skola 


Tillbaka / Back