Angående distansundervisning för Bladins högstadieelever

Uppdatering 21 januari 2021

Till Vårdnadshavare på Bladins Grundskola och Bladins International School of Malmö 

I enlighet med Smittskydd Skånes rekommendationer kommer Bladins högstadieelever att påbörja en successiv återgång till ordinarie undervisning. Bladins Skola har beslutat följande: 

  • Den nätbaserade undervisningen fortsätter för elever i årskurs 7–9 & MYP 1-4 till och med den 29 januari
  • Den 1 februari återgår alla elever i årskurs 9 & MYP 4 till skolorna
  • Därefter planeras även övriga årskurser att återgå successivt, den exakta tidsplanen för detta är ännu inte beslutad utan beror på hur smittläget ser ut och Smittskydd

Skånes fortsatta rekommendationer. Vi återkommer med mer information om detta i slutet av nästa vecka. 

Elever som undervisas hemma kommer fortsatt att erbjudas skollunch på samma sätt som de har hittills, informationen om detta finns bifogad. 

Bladins inväntar rekommendationer från Smittskydd Skåne angående hur undervisningen på Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme kommer att se ut. Dessa förväntas att komma under eftermiddagen och berörda elever och vårdnadshavare kommer att bli informerade så snart som möjligt. 

Rutiner för en säker skola

Stiftelsen Bladins Skola arbetar hårt för att minska risken för smittspridning på våra skolor. Vi arbetar med de förebyggande åtgärder Folkhälsomyndigheten rekommenderar och gör regelbundna riskbedömningar för att utvärdera och förbättra våra rutiner och åtgärder. Som tidigare så arbetar vi för att minska trängsel genom att sprida ut elever, förändra scheman och äta i klassrum och våra skolor är fortsatt stängda för alla externa besök inklusive vårdnadshavare. 

Vi tackar för att ni som vårdnadshavare gör ert bästa för att följa de rutiner respektive skola har kring lämning och hämtning samt informerar era barn om vikten av att följa de rutiner som finns. 

Vanliga frågor: 

Ska jag informera skolan om mitt barn har konstaterad covid -19?

Om ditt barn har fått ett positivt provsvar och ert barn var på skolan under tiden det var smittsamt ska ni informera rektor om detta. En person bedöms vara smittsamt från och med 24h innan hen fick symtom.  Rektor agerar därefter i enlighet med smittskydd skånes rekommendationer. 

Detta gäller även för myndiga elever i gymnasieskolan. 

Instruktioner för hur du ska agera vid positivt provsvar finns här:  Positivt provsvar – du har covid-19 – Skåne

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Från och med den 1/12 2020 bör även barn i förskole- och grundskoleålder som bor i ett hushåll med en person med  konstaterad covid -19 följa samma förhållningsregler som övriga i hushållet. Detta innebär att barn i för- och grundskola ska stanna hemma från för- och grundskola samt fritidshem från datumet då hushållsmedlemmen testats positivt och sju dagar framåt. Vidare bör vårdnadshavare vara extra uppmärksamma på om barnet visar symtom, samt minimera barnets kontakter utanför skolan, i ytterligare 7 dagar. Se fullständiga riktlinjer här

Gymnasieelever ska sedan tidigare följa samma riktlinjer. 


Tillbaka / Back