Med anledning av skärpta allmänna råd i Region Skåne 

 

Uppdatering: 2020-10-28

Igår (2020-10-27) informerades allmänheten om att Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Skåne har skärpt de allmänna råden i länet på grund av en kraftigt ökad smittspridning i hela Skåne. Dessa råd gäller från och med igår fram till och med den 17 november, men kan komma att förlängas beroende på utvecklingen. 

Bladins har under hela pandemin följt rekommendationer och råd från våra ansvariga myndigheter mycket noggrant och ser allvarligt på situationen i vårt samhälle. Under dagen kommer våra rektorer att se över vilka eventuellt åtgärder som kan vidtas vid respektive verksamhet för att ytterligare minska trängsel och säkra arbetsmiljön för våra barn, elever och medarbetare. Information om eventuella insatser på respektive skola kommer att skickas ut under de närmsta dagarna.

Följande åtgärder gäller däremot hela stiftelsen från och med idag och till och med 17 november: 

  • Vi pausar all renovering av våra lokaler utförd av externa parter, undantag gäller enbart akuta åtgärder. 
  • Vi minimerar fysiska möten bland lärare och personal, möten skall i största utsträckning ske digitalt.
  • Vi har inga fysiska möten mellan personal på olika enheter, och central administration besöker inga skolor, undantag vid akuta ärenden. 
  • Vi återinför dagliga coronauppföljningsmöten för att snabbt kunna möta de behov som uppstår.  

De etablerade rutinerna kring utökat städ och desinficering av leksaker och läromedel, obligatorisk handdesinfektion för alla som rör sig i våra skolbyggnader samt inga externa besök kvarstår. Vi har också med oss erfarenheten sedan i våras då vi bedriv delvis eller uteslutande distansundervisning på grundskolan, BISM och gymnasiet och är förberedda att göra förändringar i vår undervisning beroende på utvecklingen. 

Vi vill ta tillfället i akt att påminna alla, personal, elever och vårdnadshavare att stanna hemma vid minsta symtom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har förkylnings- eller influensasymptom, även milda, såsom halsont, hosta, snuva eller huvudvärk i över 24 timmar, ska göra ett test för covid -19. Barn under 6 år undantas från denna rekommendation. Man ska stanna hemma tills man har fått ett negativt provsvar eller i minst 7 dagar sedan första symtom, varav två symptomfria. 

Läs mer om testning på 1177.se (länk nedan) och kontakta din vårdcentral eller 1177 för rådgivning eller frågor. 

Har du eller ditt barn vistats i en situation där det fanns ökad risk för smitta eller vet du att någon ni träffat varit sjuk? Kontakta din rektor för råd. 

Att följa de skärpta allmänna råden är varje medborgares samhällsansvar. Genom att undvika situationer där trängsel kan uppstå och minska våra sociala kontakter hindrar vi tillsammans smittan att sprida sig. 

Som skola kommer vi att vidta de åtgärder vi kan genomföra samtidigt som vi måste säkra omsorg och undervisning för 1500 barn och elever. Förskola och skola är samhällsviktig verksamhet. Därför är det extra viktigt att alla som vistas på våra skolor är friska och följer allmänna råd och rekommendationer. 

Vi tackar för ert stöd och fortsatta förtroende. 

Länkar

Skärpta allmänna råd:
https://www.1177.se/Skane/aktuellt/aktuellt-i-skane/27-oktober-skarpta-rad-for-att-minska-smittspridning-i-skane/ 

Om test i Skåne:
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/

Samlad information om covid -19 och vården i Skåne:
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/


Tillbaka / Back