Lämna anmälan om missförhållanden

Bladins skola samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna hantera och utreda ditt klagomål samt för att kunna ge dig en återkoppling i det aktuella ärendet. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och gallring.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt ärendehanteringssystem. Dina personuppgifter kommer endast att hanteras av behörig personal inom Bladins i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.  Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter gallras.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Bladins skola, stiftelsen, org.nr. 846001-0948, som kan kontaktas på gdpr@bladins.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på https://www.bladins.se/om-bladins/behandling-av-personuppgifter/