Fjärrundervisning Bladins Gymmnasium från och med 7 december

Till alla elever och vårdnadshavare på Bladins Gymnasium
Uppdatering 2020-12-03

Efter rekommendationer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket idag (2020-12-03) kommer Bladins Gymnasium att gå över till fjärrundervisning från och med måndag 7 december. I nuläget gäller rekommendationen till och med den 6 januari 2021. Alla elever och vårdnadshavare till de elever som är under 18 kommer att få instruktioner i hur undervisningen kommer att gå till imorgon, fredag 4 december. De nationella proven som är planerade innan jul kommer att kunna genomföras på plats. Rektor kommer även att kunna göra undantag för andra praktiska moment soom ej går att genomföra på distans. Undantag kan också komma att göras på enskild nivå för de elever som av olika anledningar har behov att arbeta på plats.

Vi vill tacka vårdnadshavare, lärare och framför allt er elever för ert stöd, flexibilitet och ansvarstagande i denna situation.


Tillbaka / Back