Distansundervisning för Bladins gymnasieelever tom. 24 januari 2021

Uppdatering 21 december 2020

I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten i fredags (2020-12-18) förlängs fjärrundervisningen på Bladins Gymnasium och BISM’s Diploma Programme till och med 24 januari 2021. Undervisningen kommer att bedrivas på samma sätt som den har under de senaste veckorna, eventuella förändringar eller undantag informeras berörda elever och vårdnadshavare om från rektor/biträdande rektor. 

Det riktade elevhälsoarbetet för elever på våra gymnasieprogram är fortsatt prioriterat och resurser inom stiftelsen omfördelas så att vi kan säkerställa elevernas hälsa och välmående under den här perioden. 

För att undervisningen ska hålla så god kvalitet som möjligt är även väl fungerande IT utrustning och internetuppkoppling viktigt. De elever som har problem med detta vänligen kontakta itservice@bladins.se snarast så att skolan på bästa sätt kan möta dessa behov. 

Frågor angående fjärrundervisningen hänvisas till respektive rektor: 

Bladins Gymnasium
Lina.Sandgren@bladins.se

Bladins International School of Malmö
Alex.Rankin@bladins.se

 


Tillbaka / Back