Ang distansundervisning på Bladins Gymnasium och IB DP

Uppdatering 22 januari 2021

Till elever och vårdnadshavare på Bladins Gymnasium & IB Diploma Programme 

Den 20 januari 2021 meddelande Folkhälsomyndigheten att deras rekommendation angående distans- och fjärrundervisning i gymnasieskolan förlängs, men justeras, till och med den 1 april 2021. Justeringen innebär att gymnasieundervisning ska bedrivas som en kombination and fjärr- eller distansundervisning och närundervisning, där varje elev ska få minst 20% av sin undervisning som närundervisning. En återgång till närundervisning ska ske gradvis och med särskild hänsyn till det lokala smittläget. Smittskydd Skåne rekommenderar att högst en tredjedel av eleverna på skolan är närvarande i skolans lokaler samtidigt till och med vecka 6.

I enlighet med dessa rekommendationer har Bladins Skola beslutat om att Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme ska bedriva fjärr- eller distansundervisning i kombination med närundervisning till och med den 1 april. I nuläget innebär detta att: 

  • alla elever på Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme fortsätter med distansundervisning till och med den 29 januari. 
  • från och med den 1 februari kommer skolorna att gå över till en kombination av distans- eller fjärrundervisning samt närundervisning för att säkerställa att alla elever får minst 20% av sin utbildning till och med den 1 april på skolan. 
  • Information om hur detta kommer att ske kommer från respektive rektor under nästa vecka. 

Vänligen notera att denna plan kan komma att förändras beroende på det lokala smittläget och ytterligare rekommendationer.  


Tillbaka / Back