Icke-vinstdrivande stiftelse

På Bladins investeras allt eventuellt överskott i verksamheten

150 år av utbildningskvalitet

Bladins har utbildat Malmöbor sedan 1880

100% gymnasiebehörighet

Alla nior som slutade Bladins Grundskola 2023 var behöriga till fortsatta studier med totalt genomsnitt på 286,8

1600 barn och ungdomar

Varje dag går runt 1600 barn och ungdomar till Bladins förskolor och skolor