Om våra måltider

På Bladins serverar vi näringsriktig, smakrik och i många fall ekologisk mat och vi lägger grunden för sunda och hälsosamma kostvanor hos våra barn. Vi gör själva vår frukost och våra mellanmål och vi beställer enligt tanken att maten ska vara näringsrik och varierande. Barnen har inflytande att påverka vad som ska serveras genom vårt matråd.

Vi arbetar också aktivt med att minimera svinn, välja råvaror med mindre klimatpåverkan, minimera transportbehov och med att återvinna och källsortera. Genom att involvera barnen i detta lär vi dem att själva göra ansvarsfulla val i framtiden.