Vanliga frågor

Vi får varje dag frågor angående ansökningar och antagningsprinciper. Vi har här valt ut de vanligast förekommande frågorna och besvarat dessa som en vägledning.

Hur många barn står i könVi har förnärvarande en lång kötid till förkolan i olika ålderskategorier. Det finns tyvärr ingen möjlighet att uppskatta kötiden.

Hur många barn tas in varje år?
Vi ersätter varje år barn som börjar skola i augusti.

När ska man ställa sitt barn i kö?
Intresset för förskolan har alltid varit stort men vi har märkt en ökning under de senaste åren. Vi rekommenderar att man sätter sitt barn i kö så snart som möjligt efter födseln, men på grund av det stora intresset för vår föskola har vi tyvärr inte möjlighet att bereda plats till alla i kön.

Hur ställer jag mitt barn i kö när jag bor utomlands?
Bor man utomlands och inte är folkbokförd i Sverige kan du inte själv ställa ditt barn i kö. Kontakta föskolan via forskolan@bladins.se så kan de skapa upp en köplats till dig.

Hur gör jag om jag inte har BankID?
Har du inte BankID behöver du kontakta förskolan via forskolan@bladins.se så hjälper vi dig med en köanmälan.

Hur köanmäler jag mitt barn om vi saknar svenskt personnummer?
Kontakta förskolan via via forskolan@bladins.se så hjälper vi dig att skapa en köplats.

Behöver båda vårdnadshavarna logga in och registrera köanmälan?
Nej, för att skapa en köplats behöver bara en vårdnadshavare logga in och skapa en köplats. Dock behöver båda vårdnadshavare logga in och besvara det platserbjudande som eventuellt skickas ut. För att kunna besvara ett platserbjudande behöver du ha skapat ett konto i kösystemet.

Har förskolan syskonförtur?
Ja, ange syskonets personnummer i ansökan. Syskonförtur gäller när man har ett aktivt syskon på förskolan/skolan.

När får jag besked om antagning?
Antagning till förskolan börjar i mitten på våren. Ett fåtal lediga platser kan uppstå under året. De som står i kön tillfrågas utifrån hur länge de stått i kön. Vi har tyvärr ingen möjlighet att meddela alla de som inte får plats.

Om jag tackar nej till ett erbjudande är jag då garanterad en plats senare?
Nej. Vi tar endast in nya barn om någon slutar hos oss. Om man tackar nej till plats eller inte inkommer med svar i tid, stryks man i kölistan.

Hur loggar man in i elevkön?
Du loggar in med BankID.

Jag har skrivit in fel år, hur ändrar jag?
Administratören på förskolan är den som kan ändra startår, kontakta via forskolan@bladins.se. Ange barnets namn och personnummer i mailet.

Är det samma kö till Bladins Preschool som till Bladins Montessoriförskola?
Nej. det är separata köer och olika anmälningsformulär till de olika förskolorna. Man kan inte flytta en ansökan från en förskola till en annan inom Bladins.

Kan man byta från Bladins Preschool till Bladins Montessoriförskola eller tvärtom utan att stå i kö till den förskolan?
Nej. Barn på Bladins Preschool har ingen förtur att byta över till Bladins Montessoriförskola eller tvärtom.

Jag tog bort mitt barn från kön eftersom jag skrev fel i min anmälan och nu kan jag inte ansöka igen.
Barnet ligger som inaktivt i förskolans kö och du måste ta kontakt med förskolan via mail till forskolan@bladins.se för att uppdatera ansökan. Ange barnets namn och personnummer i mailet.