Bladins Montessori

Med barnets perspektiv i centrum - varje dag!

Bladins Montessoriförskola arbetar enligt Läroplanen för förskolan Lpfö18 och följer skollagens bestämmelser med hjälp av montessoriinspirerad pedagogik.

Läs mer om Lpfö18 här

Montessoripedagogiken växte fram som ett svar på barnens ena behov och intressen.  Pedagogerna visar, inspirerar och handleder barnet, de är på så vis också länken mellan barnet och omvärlden. När barnet lyckas genomföra sin aktivitet självständigt ökar det barnets självkänsla, ”Jag kan själv”. 

Allt finns tillgängligt på barnets nivå, vi visar hur man kan göra och ger barnet frihet att välja aktivitet och fortsätta så länge det vill. För att barnet ska känna trygghet i igenkännande och kontinuitet är det ordning och  struktur i våra lokaler.