Bladins Vänner

Bli medlem i Bladins Vänner och stötta barnens skola!

Föreningen Bladins Vänner är till för alla som vill stödja skolans verksamhet. Vi är en ideell icke vinstdrivande förening som bildades 1997. Målsättningen är att samla in medel för att kunna hjälpa skolans verksamhet på olika sätt, eller sponsra skolans elever. Allt för att eleverna ska ha möjlighet att få ut det lilla extra under sin skoltid.

Några exempel på aktiviteter som föreningen har sponsrat de senaste åren:

  • Lekutrustning till skolgårdarna och fritids
  • Utomhusbelysning
  • Inredning och böcker till biblioteken
  • Informationsdagar om mobbning
  • Stipendier till studenter på gymnasiet
  • Avslutningsevenemang för MYP 4/5 och Åk 9

Vi säljer även kläder med Bladins logga.

Medlemskap

Det finns två nivåer av medlemsskap i Bladins Vänner:
Medlem: 200 kr / familj och skolår
Sponsor: 500 kr / familj och skolår

Betalning: 

Bankgiro 5159-8340 eller SWISH 1234 945952 
Kom ihåg att skriva ditt namn och e-postadress på inbetalningen

För den som vill är övriga bidrag alltid välkomna. Alla bidrag går tillbaka till skolans verksamhet och våra elever.

Kontakta gärna Bladins vänner: bladinsfriends@bladins.se