Köanmälan

Sök till Bladins Montessoriförskola redan idag!

Antagningsregler

Intresset för Bladins är stort. Därför rekommenderar vi att vårdnadshavare sätter sitt barn i kö så snart som möjligt efter födseln. På grund av det stora intresset har vi tyvärr inte möjlighet att bereda plats till alla i kön.

Syskonförtur tillämpas från Bladins Montessori till Bladins grundskola och syskonförtur gäller barn som är folkbokförda på samma adress.

Bladins olika skoldelar har separata kösystem, man kan därför inte flytta en ansökan från en skoldel till en annan inom Bladins. 

Barn som går på Bladins Montessoriförskola får automatiskt plats på Bladins Grundskola.

Anmäl här