Köanmälan

Sök till Bladins Montessoriförskola redan idag!

Avgiftsnivåer för maxtaxa

Barnomsorgstaxan är den samma som Malmö kommun, där maxtaxan räknas ut enligt hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad.

Antagning

Förskolan följer följande riktlinjer vid antagning:

  • Syskonförtur
  • Anmälningsdatum

Bladins olika skoldelar har separata kösystem, man kan därför inte flytta en ansökan från en skoldel till en annan inom Bladins. 

Öppettider

Vi har öppet på våra förskolor enligt gällande ramtider.

Förskolans nuvarande öppettider är kl: 07:15-17:30 helgfria vardagar.

 

Anmäl här