De barn som kommer tidigt på morgonen äter ofta frukost tillsammans på förskolan. Detta är en lugn och fin stund, och en möjlighet för pedagoger och barn att samtala.

När alla barn har kommit har vi en kort genomgång för att alla ska bli sedda, lyssnade på och få information kring hur dagen kommer att se ut. Efter detta sker verksamheten i grupperna på lite olika sätt. Vissa stannar inne och bedriver pedagogisk verksamhet eller har fri lek och andra tar med den pedagogiska verksamheten ut till parken eller leker på vår fina gård. Undervisning hos oss ska stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och den syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Vi arbetar tematiskt och förbereder alla våra barn för grundskolan genom bl a skolförberedande aktiviteter.

Förutom den fria leken ute sammanflätar vi vårt pedagogiska tema med uteverksamheten. Detta kan se ut på olika sätt men vi har till exempel matematik genom att lära sig att räkna med naturens tillgångar, hoppa långt, leta färger, klassificera och sorterar. Vi observerar naturen, lyssnar in ljud eller passar på att ha lite rörelse och gymnastik. När vi sedan kommer in innan lunch återkopplar vi vad vi varit med om och vad barnen sett.

Efter lunch har vi en läsvila antingen ute eller inne och de minsta får sova inomhus. Eftermiddagen rullar igång och oftast knyter vi an barnens upplevelser från förmiddagens utevistelse och arbetar vidare med temat. De barnen som har varit inne och haft pedagogisk verksamhet på förmiddagen behöver komma ut på eftermiddagen.

Efter mellanmålet har vi fria aktiviteter i hela förskolans lokaler och barnen får själva bestämma vad, var och med vem de vill leka med tills de sedan ska hem för dagen.