Schoolsoft

SchoolSoft är skolans administrativa system där frånvaro, betyg, personuppgifter, individuella studieplaner m.m. registreras. Inloggningsadressen är: sms.schoolsoft.se/bladins

Alla elever och vårdnadshavare får tillgång till SchoolSoft via internet. Inloggningsuppgifter får du via skolans expedition.

I SchoolSoft kan man se sitt provschema och resultat. I provschemat kan du se prov, läxor och inlämningsuppgifter. När läraren har redovisat resultat på ett prov eller en uppgift kan du se det i SchoolSoft.

Närvarorapportering och sjukanmälan
När läraren har rapporterat närvaro kan du direkt se en översikt. Eventuell frånvaro blir direkt synlig på föräldrarnas startsida. Som förälder frånvaroanmäler du enkelt ditt barn.

Aktiviteter och nyheter
Du finner information om årets kalendarium, lov, idrottsdagar, skolfotografering, föräldramöten m.m. i skolans aktivitetskalender. Här finns även andra viktiga nyheter som berör dig.

Scheman och klasslistor
All dokumentation, information, scheman, klasslistor m.m. finns alltid lättillgängliga och kan enkelt skrivas ut.