Om Bladins Grundskola

En unik skola med stora möjligheter för utveckling och lärande

Bladins grundskola arbetar utifrån ett holistiskt elevperspektiv. I de yngre årskurserna är den trygga anknytningen och den sociala gemenskapen särskilt viktig. Vi ser detta som en av de viktigaste grunderna för allt lärande. Att varje elev blir sedd är en förutsättning för känslan av att lyckas och utvecklas optimalt utifrån sina individuella förutsättningar. På så sätt ökar vi varje elevs möjlighet att nå sin fulla potential i sitt lärande. Vi använder både traditionella och digitala läromedel samt montessorimaterial som eleverna väljer fritt bland. Alla elever får goda kunskaper och färdigheter i svenska och matematik, vilket tränas varje dag.

Dagens skola ska förbereda unga människor för ett komplext samhälle där kunskap om modern teknik och källkritik är centralt. Därför används digitala verktyg av samtliga elever dagligen. Här utvecklar eleven de förmågor som behövs i ett modernt samhälle.

På Bladins skapar vi goda förutsättningar för individualisering genom ett undersökande och varierat arbetssätt. För att eleverna ska få en helhetssyn på kunskaperna arbetar vi ämnesövergripande med teman där teori, praktik och skapande varvas i alla ämnen.