Bladins grundskola arbetar utifrån ett holistiskt elevperspektiv. I de yngre årskurserna är den trygga anknytningen och den sociala gemenskapen särskilt viktig. Vi ser detta som en av de viktigaste grunderna för allt lärande. Att varje elev blir sedd är en förutsättning för känslan av att lyckas och utvecklas optimalt utifrån sina individuella förutsättningar. På så sätt ökar vi varje elevs möjlighet att nå sin fulla potential i sitt lärande.

Dagens skola ska förbereda unga människor för ett komplext samhälle där kunskap om modern teknik och källkritik är centralt. Därför används digitala verktyg av samtliga elever dagligen. Här utvecklar eleven de förmågor som behövs i ett modernt samhälle.

På Bladins skapar vi goda förutsättningar för individualisering genom ett undersökande och varierat arbetssätt. För att eleverna ska få en helhetssyn på kunskaperna arbetar vi ämnesövergripande med teman där teori, praktik och skapande varvas i alla ämnen.

 

Vi på Bladins Grundskola är stolta över vårt aktiva utvecklingsarbete, att inte enbart arbeta med dagens utmaningar utan även att ha blicken lite längre fram, att hela tiden arbeta för att bli bättre. Vi har alltid väldigt höga förväntningar på både elever och personal. Det är elevens lärande och framsteg som alltid är i fokus.