Vanliga frågor

Vi får varje dag frågor angående ansökningar och antagningsprinciper. Vi har här valt ut de vanligast förekommande frågorna och besvarat dessa som en vägledning.

Hur många barn står i kön?
Vi har för närvarande totalt ca 7 500 barn i kö till skolan – från nyfödda till de som köar till åk 9. Det finns tyvärr ingen möjlighet att uppskatta kötiden.

Hur många barn tas in varje år?
Till förskoleklassen tar vi in 56 elever som sedan förväntas gå hela sin grundskoletid på Bladins. Antagning till förskoleklass påbörjas i januari samma år som barnet fyller 6 år. Barn som inte kommer in i förskoleklass har möjlighet att stå kvar i kön för årskurs 1-9. I åk 1-9 tas det bara in nya elever i de fall då någon elev slutar hos oss.

När ska man ställa sitt barn i kö?
Intresset för skolan har alltid varit stort men vi märker en ökning under de senaste åren. Vi rekommenderar att man sätter sitt barn i kö så snart som möjligt efter födseln, men på grund av det stora intresset för vår skola har vi tyvärr inte möjlighet att bereda plats till alla i kön.

När får jag besked om antagning?
Antagning till förskoleklass sker i januari-februari varje år. Ett fåtal lediga platser uppstår under åren mellan åk 1-9. De som står i kön tillfrågas utifrån hur länge de stått i kön. Vi har tyvärr ingen möjlighet att meddela alla de som inte får plats.

Om jag tackar nej till ett erbjudande är jag då garanterad en plats senare?
Nej. För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barn ur kön om:
 – erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress
 – familjen avstår från erbjuden plats och inte tydligt anger att de vill kvarstå i kön till en eventuell plats i en senare årskurs
 – svar på erbjudande inte inkommer
 – svar på erbjudande inte inkommer i tid
Tänk därför särskilt på att alltid meddela ändrade kontaktuppgifter till info@bladins.se alternativt logga in och ändra uppgifterna direkt i systemet (se nästa fråga).

Hur loggar man in i elevkön?
En bekräftelse på ansökan skickas per e-post till den adress vårdnadshavaren angett. Vårdnadshavaren får ett lösenord i samma e-postmeddelande och kan sedan logga in i kön genom att ange elevens personnummer och lösenordet. Här kan vårdnadshavaren uppdatera sin och barnets uppgifter med ny adress, telefonnummer och e-postadress, men inte personuppgifter på sökande elev (dessa uppgifter kan bara ändras av administratören på skolan). Eleven får inget könummer eftersom detta kan ändras om elever med syskonförtur ställs i kö vid ett senare tillfälle. Även efter att anmälan är inskickad så måste länken Logga in i ansökningsformuläret användas för att logga in i elevkön.

Jag har skrivit in fel år, hur ändrar jag?
Administratören på skolan är den som kan ändra startår och årskurs, så tag kontakt med expeditionen via info@bladins.se. Ange elevens namn och personnummer i mailet.

Jag har glömt mitt lösenord till elevkön, hur gör jag?
Om vårdnadshavarna glömmer bort sitt lösenord så kan de skicka efter ett nytt genom klicka på länken ”Behöver du hjälp med inloggningen?” på inloggningssidan och fylla i barnets personnummer samt en av de registrerade e-postadresserna.

Är det samma kö till Bladins internationella skola som till Bladins grundskola?
Nej. Det är separata köer och olika anmälningsformulär till de olika skoldelarna. Man kan inte flytta en ansökan från en skoldel till en annan inom Bladins.

 Kan man byta från Bladins internationella skola till Bladins grundskola utan att stå i kö till grundskolan?
Nej. Det elever på Bladins internationella skola har ingen förtur att byta över till Bladins Grundskola. Det är endast ködatum för ansökan till grundskolan som gäller och det är samma antagningsregler för elever på Bladins internationella skola som för alla andra sökanden till grundskolan.

Jag tog bort mitt barn från kön eftersom jag skrev fel i min anmälan och nu kan jag inte ansöka igen.
Barnet ligger som inaktivt i skolans elevkö och administratören måste markera eleven med status ”I kö”. Ta kontakt med expeditionen via mail till info@bladins.se så kan skolans administratör ändra uppgifterna. Ange barnets namn och personnummer i mailet.

Går det att byta till Bladins grundskola från en kommunal grundskola med skolbytesblankett?
Nej. Denna blankett gäller endast inom kommunen. Bladins grundskola har eget kösystem och man måste ansöka via detta.