Vanliga frågor

Vi får varje dag frågor angående ansökningar och antagningsprinciper. Vi har här valt ut de vanligast förekommande frågorna och besvarat dessa som en vägledning.

Hur många barn står i kön?
Vi har för närvarande totalt ca 6 500 barn i kö till skolan – från nyfödda till de som köar till åk 9. Det finns tyvärr ingen möjlighet att uppskatta kötiden.

Hur många barn tas in varje år?
Till förskoleklassen tar vi in 84 elever som sedan förväntas gå hela sin grundskoletid på Bladins. Antagning till förskoleklass påbörjas i november/december året innan barnet fyller 6 år. Barn som inte kommer in i förskoleklass har möjlighet att stå kvar i kön för årskurs 1-9. I åk 1-9 tas det bara in nya elever i de fall då någon elev slutar hos oss.

När ska man ställa sitt barn i kö?
Intresset för skolan har alltid varit stort men vi har märkt en ökning under de senaste åren. Vi rekommenderar att man sätter sitt barn i kö så snart som möjligt efter födseln, men på grund av det stora intresset för vår skola har vi tyvärr inte möjlighet att bereda plats till alla i kön.

Hur ställer jag mitt barn i kö när jag bor utomlands?
Bor man utomlands och inte är folkbokförd i Sverige kan du inte själv ställa ditt barn i kö. Kontakta skolan så kan de skapa upp en köplats till dig.

Hur gör jag om jag inte har BankID?
Har du inte BankID behöver du kontakta skolan via info@bladins.se så hjälper vi dig med en köanmälan.

Hur köanmäler jag mitt barn om vi saknar svenskt personnummer?
Kontakta skolan via info@bladins.se så hjälper vi dig att skapa en köplats.

Behöver båda vårdnadshavarna logga in och registrera köanmälan?
Nej, för att skapa en köplats behöver bara en vårdnadshavare logga in och skapa en köplats. Dock behöver båda vårdnadshavare logga in och besvara det platserbjudande som eventuellt skickas ut. För att kunna besvara ett platserbjudande behöver du ha skapat ett konto i kösystemet.

Har skolan syskonförtur?
Ja, ange syskonets personnummer i ansökan. Syskonförtur gäller när man har ett aktivt syskon på skolan.

När får jag besked om antagning?
Antagning till förskoleklass börjar i november-december året innan skolstart. Ett fåtal lediga platser uppstår under åren mellan åk 1-9. De som står i kön tillfrågas utifrån hur länge de stått i kön. Vi har tyvärr ingen möjlighet att meddela alla de som inte får plats.

Om jag tackar nej till ett erbjudande är jag då garanterad en plats senare?
Nej. Vi tar endast in nya elever i årskurs 1-9 om någon slutar hos oss. Om man tackar nej till plats två gånger eller inte inkommer med svar i tid, stryks man från kölistan.

Hur loggar man in i elevkön?
Du loggar in med BankID.

Jag har skrivit in fel år, hur ändrar jag?
Administratören på skolan är den som kan ändra startår och årskurs, så tag kontakt med expeditionen via info@bladins.se. Ange elevens namn och personnummer i mailet.

Är det samma kö till Bladins internationella skola som till Bladins grundskola?
Nej. Det är separata köer och olika anmälningsformulär till de olika skoldelarna. Man kan inte flytta en ansökan från en skoldel till en annan inom Bladins.

Kan man byta från Bladins internationella skola till Bladins grundskola utan att stå i kö till grundskolan?
Nej. Det elever på Bladins internationella skola har ingen förtur att byta över till Bladins Grundskola. Det är endast ködatum för ansökan till grundskolan som gäller och det är samma antagningsregler för elever på Bladins internationella skola som för alla andra sökanden till grundskolan.

Jag tog bort mitt barn från kön eftersom jag skrev fel i min anmälan och nu kan jag inte ansöka igen.
Barnet ligger som inaktivt i skolans elevkö och du måste ta kontakt med skolan via mail till info@bladins.se för att uppdatera ansökan. Ange barnets namn och personnummer i mailet.

Går det att byta till Bladins grundskola från en kommunal grundskola med skolbytesblankett?
Nej. Denna blankett gäller endast inom kommunen. Bladins grundskola har eget kösystem och man måste ansöka via detta.